Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.09.2021

Nieświadome zło - realne zagrożenia

Słupsk. Kontrola lokalnej budowy przez inspektora pracy OIP w Gdańsku pozwoliła zidentyfikować firmę ze Stargardu, która bez wymaganych akredytacji szkoliła budowlańców wydając nielegalne certyfikaty.

Kontrolując jedną z budów na terenie Słupska inspektor pracy OIP w Gdańsku wskazał ustawione wokół wznoszonego budynku, metalowe rusztowanie o nieprawidłowej konstrukcji. Konkretnie chodziło o brak lub wadliwy montaż pomostów i balustrad ochronnych. Przy tej okazji wyszło na jaw, że rusztowanie nie zostało protokolarnie odebrane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Obecny na miejscu pracodawca nie krył zdziwienia, gdyż – jak dowodził – rusztowanie zostało zmontowane przez jego pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Nie widział w związku z tym konieczności dodatkowego odbioru przez kierownika budowy.

Jak się okazało osoby montujące rusztowania istotnie legitymowały się ukończonym kursem montera rusztowań zorganizowanym przez jedną z instytucji ze Stargardu. Organizator szkolenia wystawił też książeczki operatora, jednakże kurs został przeprowadzony przez nieuprawnioną jednostkę szkoleniową, która nie posiadała stosownej akredytacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ponadto wydane książeczki zostały zmodyfikowane i jako wystawca nie był wskazany Instytut, lecz organizator szkolenia. Tym samym wydawane przez tą jednostkę świadectwa i książeczki nie dawały prawa do wykonywania prac związanych z montażem rusztowań metalowych.

Inspektor pracy, stosując wymagane środki prawne, nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego rusztowania, odbiór przez osobę uprawnioną oraz zapewnienie do montażu osób posiadających stosowne kwalifikacje. Pracodawcę zaś ukarał mandatem karnym.

Jednocześnie inspektor pracy skierował także pisma do OIP Szczecin oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w jednostce szkoleniowej. Chodzi bowiem o wyeliminowanie sytuacji, w której wiele osób nieświadomie może posługiwać się posługiwać nielegalnymi uprawnieniami.