Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.10.2021

Klient a przyczyna wypadku

Legnica. W województwie dolnośląskim trwają nasilone kontrole w zakładach serwisujących samochody i prowadzących wymianę opon. Smutną inspiracją stał się wypadek, który nie miał prawa się wydarzyć, gdyby nie lekceważenie zasad bezpiecznej pracy.

Do tragedii doszło w jednym z warsztatów samochodowych, gdy klient wprowadzał swój samochód na stanowisko serwisowe. Pilotowany przez mechanika kierowca pomylił hamulec z pedałem gazu. Rozpędzony pojazd przygniótł do metalowej szafki nogę pracownika warsztatu. Konieczna była interwencja pogotowia, wypadek zakwalifikowano jako ciężki.

Badający okoliczności wydarzenia inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ustalił, że – oczywiście – bezpośrednią przyczyną tragedii było działanie klienta warsztatu, który nie zachował należytej ostrożności i koncentracji. Jednak w tym przypadku o wiele ważniejsze okazały się przyczyny pośrednie, a tych uzbierała się cała lista. Oto ona:

  • brak barier (odboju, ogranicznika) uniemożliwiających niekontrolowane przemieszczenie pojazdu wprowadzanego na nieprzelotowe stanowisko wymiany ogumienia w strefę przebywania pracowników;
  • niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, czyli brak wyraźnie wskazanego i oznakowanego bezpiecznego miejsca przy stanowisku wymiany ogumienia, w którym powinien przebywać pracownik w trakcie wjazdu samochodu na to stanowisko;
  • nieprawidłowe zachowanie pracownika podczas pilotowania kierowcy, a konkretnie ustawienie się dokładnie przed pojazdem, czyli w strefie niebezpiecznej;
  • nieznajomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą (brak procedur, brak identyfikacji zagrożenia w ocenie ryzyka zawodowego);
  • brak oznakowania wewnętrznych dróg komunikacyjnych, transportowych oraz przejść dla pieszych w pomieszczeniu wymiany i naprawy ogumienia pojazdów;
  • niewłaściwa organizacja pracy, w tym brak procedur, zasad, instrukcji postępowania w sytuacji dotyczących zasad bezpiecznego wprowadzania pojazdu na stanowisko wymiany ogumienia.

W wyniku kontroli inspektor pracy wydał szereg środków prawnych celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bhp, a pracodawcy wręczył mandat karny.

Ponieważ w okresie jesienno-zimowy następuje wzmożony ruch w serwisach wymiany opon, podejrzewając, że podobne nieprawidłowości mogą występować w innych małych warsztatach wulkanizacyjnych, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zintensyfikowali kontrole w punktach serwisowania samochodów.