• RSS
 • Wersja tekstowa
21.10.2021 Artykuł archiwalny

Wybuchowa głupota

Kraków. W jednym z krakowskich zakładów gastronomicznych doszło do wybuchu, podczas którego rannych zostało dwoje młodych pracowników. Dochodzenie wykazało, że eksplodował piec konwekcyjno-parowy, eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem. Kontrola inspektora pracy OIP w Krakowie wykazała szereg innych nieprawidłowości w nowo otwartym lokalu.

Zaczęło się od tego, że jeden z pracowników sprzątających kuchnię przed porannym otwarciem lokalu, postanowił ułatwić sobie pracę przy czyszczeniu filtrów z kuchennego okapu wentylacyjnego, wykorzystując funkcjonujący w zakładzie piec konwekcyjno-parowy (elektryczny i gazowy) z funkcją samooczyszczenia. Umieścił więc w jego komorze zabrudzone filtry i dołożył środek czyszczący ustawiając jednocześnie program na „extra mocne mycie”.

Kilka godzin później, gdy wraz z koleżanką zmywali naczynia doszło do potężnej eksplozji, która wyrwała drzwi pieca raniąc młodego pracownika. Siła wybuchu doprowadziła też do potłuczenia większości szklanych przedmiotów i rozrzucenia odłamków po lokalu. Huk spowodował utratę słuchu obojga pracowników.

Lekarzy dyżurny szpitala powiatowego stwierdził u mężczyzny stłuczenie okolicy kostki bocznej lewego podudzia i zaburzenia słuchu lewego ucha, zaś u jego koleżanki ranę przewodu słuchowego lewego ucha.

A oto szczegółowe przyczyny wypadku przy pracy ustalone przez inspektora pracy OIP Kraków:

 • eksplozja pieca konwekcyjno-parowego;
 • niewłaściwa eksploatacja pieca (użycie go jako zmywarki) – w instrukcji użytkowania pieca wskazano, by przed uruchomieniem cyklu czyszczenia sprawdzić, czy w komorze pieca nie ma żadnych przedmiotów lub akcesoriów;
 • brak instrukcji obsługi (użytkowania) pieca dla pracowników;
 • tolerowanie odstępstw od bezpiecznej pracy;
 • zaskoczenie poszkodowanych wybuchem;
 • nieznajomość zagrożenia.

Trzeba zaznaczyć, że kuchnię oddano do użytku kilka miesięcy przed wypadkiem i została ona wyposażona w nowy sprzęt oraz urządzenia.

Dodatkowo, zdaniem inspektora pracy, do eksplozji pieca mogła przyczynić się reakcja chemiczna zachodząca między środkiem czyszczącym a filtrami okapu, ponieważ częściowo były one wykonane z aluminium, a użyty środek czyszczący przeznaczony był do nierdzewnej blachy kwasowej. Dodatkowym czynnikiem mogła być również duża liczba czyszczonych filtrów, przez co zmniejszyła się objętość komory pieca, zwiększając jednocześnie ciśnienie wewnątrz komory.

W związku z uszkodzeniem pieca konwekcyjno-parowego inspektor pracy badający okoliczności i przyczyny wypadku wydał zakaz wykonywania pracy ponieważ każdorazowa próba uruchomiania lub jakiejkolwiek ingerencji w urządzenie była potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia lub życia pracowników.

Kontrola na miejscu wypadku wykazała ponadto:

 • brak instrukcji bezpiecznej obsługi pozostałych urządzeń kuchennych;
 • niezabezpieczone przewody elektryczne nad blatem w kuchni;
 • niezabezpieczone przewody elektryczne w magazynie napojów;
 • nieoznakowany barwami bezpieczeństwa próg przy wejściu do pomieszczenia kuchni oraz próg w kuchni;
 • zastawiony metalowym regałem ciąg komunikacyjny w kuchni obok pieca;
 • brak oznakowania regałów w magazynie surowców o dopuszczalnym obciążeniu;

Wszystkie wskazane nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli po wydaniu przez inspektora pracy decyzji ustnych. W związku z naruszeniem przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa pracy pracodawcę ukarano mandatem.