• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Na budowie na zlecenie

Inspektorzy skontrolowali firmę budowlaną z siedzibą w P. , wykonującą prace drogowe na poboczu obwodnicy południowej Gdańska i drodze S-7. Jak się okazało, większość pracujących tu robotników była zatrudniona na umowę zlecenie.

Inspektorzy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ustalili, że w dniu podjęcia kontroli w firmie pracowało 19 osób, z których 13 pracodawca zatrudniał w oparciu o umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia. Umowy te zostały zawarte w warunkach, których powinny być zawarte umowy o pracę.

Ponadto 13 osób, z którymi pracodawca zawarł umowy zlecenia, zostało dopuszczonych do pracy bez orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, przy czym prace były wykonywane przez zleceniodawców w warunkach zagrożenia (praca na poboczu czynnej już obwodnicy południowej Gdańska i drodze S-7, oraz  praca na wysokości).

W toku kontroli pracodawca zgłosił 13 osób do ubezpieczenia społecznego. Inspektor pracy wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o przekształcenie zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Za stwierdzone nieprawidłowości pracodawcę ukarano mandatem karnym.