Artykuł archiwalny

Na etacie i bezrobociu jednocześnie

Kontrola w firmie budowlanej, wykonującej prace dociepleniowe budynku w miejscowości O., wykazała nieprzestrzeganie przepisów w zakresie legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy. Ponadto wykryto pracowników, którzy zarejestrowani byli jako bezrobotni w urzędzie pracy.

Podczas kontroli, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie ustalił m.in., że:

 • pracodawca zatrudnia jednego z pracowników od ponad dwóch tygodni bez umowy o pracę zawartej na piśmie (w wyniku interwencji inspektora, umowa została zawarta w trakcie trwania kontroli),
 • w przypadku trzech pracowników, zatrudnionych kilka tygodni wcześniej w ramach umów o pracę, pracodawca nie zgłosił wymaganych danych do ubezpieczenia społecznego,
 • jedna z osób, zatrudniona blisko dwa miesiące wcześniej w ramach umowy o dzieło, posiadała status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, a o podjęciu pracy zarobkowej nie poinformowała powiatowego urzędu pracy (inspektor skierował do sądu wniosek o jej ukaranie),
 • kolejny  z  pracowników, zatrudniony w firmie w ramach umowy o pracę, również posiadał status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku i także nie poinformował powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy (inspektor zastosował wobec pracownika środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia).

Kontrola wykazała ponadto inne nieprawidłowości m.in. w zakresie przygotowania pracowników do pracy oraz bezpieczeństwa pracy, np.: czterech pracowników zostało dopuszczonych do pracy bez wstępnych profilaktycznych badań lekarskich stwierdzających przydatność do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku oraz bez szkolenia wstępnego – instruktażu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bez szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego.

Co do samych prac dociepleniowych, inspektor ustalił, że pracodawca nie dokonał zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej wokół rusztowania, z którego były prowadzone prace dociepleniowe, eksploatowano rusztowanie (ustawione przy ścianie budynku) bez wyposażenia na wszystkich pomostach roboczych w deski krawężnikowe i balustrady szczytowe.

W związku z popełnionymi przez pracodawcę wykroczeniami, inspektor skierował do sądu wniosek o jego ukaranie.

  • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098