• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Kontrola przeprowadzona w lipcu 2012 r. przez inspektora pracy w restauracji w Bartoszycach wykazała nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących wynagrodzenia za pracę. Zaległo

Kontrola przeprowadzona w lipcu 2012 r. przez inspektora pracy w restauracji w Bartoszycach wykazała nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących wynagrodzenia za pracę. Zaległości finansowe wobec pracowników wynosiły blisko 23 tys. zł.

Inspektor OIP w Olsztynie ustalił m.in., że pracodawca: 7 pracownikom restauracji nie wypłacił wynagrodzenia za marzec 2012 r. - w kwocie ogółem prawie 6 tys. zł, 8 pracownikom nie wypłacił pensji za kwiecień - ponad 6,7 tys. zł, 7 pracownikom za maj - prawie 5 tys. zł oraz 9 pracownikom za czerwiec - prawie 5,3 tys. zł.

Ogółem zaległości finansowe pracodawcy wobec pracowników wyniosły blisko 23 tys. złotych. Ponadto inspektor stwierdził, że pracodawca nie dopełnił obowiązku opłaty składek na Fundusz Pracy za miesiące marzec - czerwiec.

Dodatkowo pracodawca zatrudniał jedną z pracownic bez wstępnych profilaktycznych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy, a inną pracownicę dopuścił do wykonywania obowiązków bez aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wyniku kontroli inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy.