Artykuł archiwalny

Wykopaliska archeologiczne pod kontrolą

Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu podjęli kontrolę na terenie wykopalisk archeologicznych po niepokojącym telefonie jednego z rodziców studentów archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Informację o tym, że studenci ci pracują w niebezpiecznych warunkach rodzic zgłosił przez wrocławski telefon alarmowy, przez który przyjmowane są zgłoszenia zagrożeń publicznych.

W ramach zajęć dydaktycznych, tzw. ćwiczeń terenowych, w których uczestniczył pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i 13 studentów pierwszego roku, prowadzono m.in. wykopy ziemne. Inspektor pracy stwierdził, że wąski wykop o głębokości około 2,20 m wykonano bez zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi. Wspomniany wykop, jak i drugi płytszy o głębokości około 0,70 m, nie zostały też ogrodzone oraz oznakowane wymaganymi tablicami ostrzegawczymi.

Okazało się, że pracodawca jednak opracował instrukcję bezpiecznego prowadzania prac ziemnych, w treści której określono szczegółowo zasady zabezpieczenia wykopów wąskoprzestrzennych o głębokości ponad 1,0 m oraz zasady prawidłowego ogrodzenia i oznakowania wykopów, tylko nie były one przestrzegane przez pracownika, który opiekował się grupą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor pracy wydał decyzję zakazującą wykonywania pracy w wykopie. Z kolei w związku z popełnionym wykroczeniem wobec opiekuna grupy studentów zastosowano środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia, z uwagi na dotychczasową niekaralność, oraz nakazano natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

  • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098