Artykuł archiwalny

Organizator pracy niebezpiecznej

W jednych z zakładów, które odebrały kiedyś z rąk głównego inspektora pracy laur organizatora pracy bezpiecznej, przeprowadzono kontrolę dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zbiorowego, któremu ulegli pracownicy utrzymania ruchu bezpieczeństwa związanego z prowadzeniem w zakładzie prac elektroenergetycznych wymagających wydania polecenia pisemnego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że podczas czynności montażowych w rozdzielnicy elektrycznej doszło do porażenia łukiem elektrycznym dwóch pracowników, którzy doznali oparzeń twarzy, oczu i rąk.

Ustalono, że przyczyną wypadku była niewłaściwa ogólna organizacja pracy (brak dostatecznego nadzoru, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz wykonywanie prac bez polecenia pisemnego przełożonego. Inspektorzy wskazali też na nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem oraz lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo).

W związku z dokonanymi ustaleniami inspektor pracy zastosował środki prawne przewidziane w ustawie o PIP, w tym m.in. wniosek o skierowanie 6 pracowników  na ponowne sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Wszczęto również postępowanie w sprawie popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika, w wyniku którego siedmiu osobom obwinionym (wszystkie osoby kierujące pracownikami) postawiono zarzuty prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji w sposób zagrażający bezpieczeństwu obsługi i otoczenia oraz nałożono łącznie 7 mandatów karnych na kwotę ogólną 8,2 tys. zł. Wobec jednej osoby kierującej pracownikami zastosowano ponadto środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia.

 

 

  • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098