Artykuł archiwalny

Pracowali jak na etatach

POMORSKIE. Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w spółce zajmującej się hurtową sprzedażą sprzętu AGD ujawniła naruszenia szeregu przepisów prawa pracy, w tym zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych pracowników wykonujących faktycznie etatowe obowiązki.

Inspektor stwierdził, że pracodawca zawierał umowy cywilnoprawne, zlecenia i o dzieło w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę. Dotyczyło to 17 osób. W firmie nie była też prowadzona ewidencja czasu pracy zatrudnionych pracowników. Czterech pracowników zostało dopuszczonych do pracy bez aktualnych szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego w dziedzinie bhp. Ponadto pracodawca nie dopełnił obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy za ostatni miesiąc oraz nieterminowo opłacał składki w poprzednich miesiącach.

Inspektor skierował do przedsiębiorcy nakaz zawierający 4 decyzje oraz wystąpienie, w którym znalazło się 18 wniosków. Ponadto do sądu trafił wniosek o ukaranie pracodawcy z 8 zarzutami dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia.

 

 

 

 

 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098