Artykuł archiwalny

Pracownicy, których nie było

ZACHODNIOPOMORSKIE. 70 pracowników bez pisemnych umów, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego wykryli w trakcie kontroli w jednej z firm sprzątających inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Śledztwo przeciwko zarządowi spółki zakończyło się prokuratorskimi zarzutami popełnienia ponad 300 przestępstw.

Do Sądu Rejonowego w Koszalinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko prezesowi spółki sprzątającej, któremu zarzucono popełnienie łącznie 346 przestępstw, w tym określonych w art. 218 Kk (tj., uporczywe naruszenie praw pracowników wynikających ze stosunku pracy poprzez niewypłacanie świadczeń pieniężnych przysługujących im ze stosunku pracy, niewyposażanie pracowników w odzież i obuwie ochronne i nieudzielanie urlopów wypoczynkowych) oraz w art. 219 Kk (naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych poprzez niezgłaszanie do ZUS oraz zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawa osób świadczących pracę do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich wysokość).

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wykryli m.in., że w firmie oficjalnie zatrudniającej około 450 pracowników pracowało dodatkowo, bez legalizacji tego faktu, ponad 70 osób.

 

 

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222