Artykuł archiwalny

Udawane zlecenia

POMORSKIE. W zatrudniającym dwie setki pracowników zakładzie zajmującym się przetwórstwem ryb, 45 osób przyjęto na umowę zlecenie, mimo iż wykonywali pracę na takich samych zasadach jak etatowcy. Inspektorzy zwrócili się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia na zgodną z prawem.

Kontrola, przeprowadzona przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, w zakładzie przetwórstwa rybnego z siedzibą w G. wykazała, że pracodawca zatrudniający większość pracowników na etatach, zawarł z 45 osobami umowy cywilnoprawne, tj. na zlecenie.

Jednak wszyscy zleceniobiorcy wykonywali pracę w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, tj. pod nadzorem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Ponadto przeprowadzona kontrola ujawniła, iż pracodawca:

 • nie zapewniał pracownikom co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie,
 • zatrudniał pracowników w wymiarze wyższym niż przeciętnie pięć dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • zatrudniał pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej przeciętnie 48-godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • po wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik przedsiębiorstwa w grudniu 2012 r., nie sporządził dokumentacji powypadkowej,
 • nie utworzył służby bhp w zakładzie, mimo takiego prawnego obowiązku wobec zatrudniania 186 pracowników.

Inspektorzy skierowali do pracodawcy nakaz zawierający 4 decyzje oraz wystąpienie z 8 wnioskami. W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenia przepisów zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci ostrzeżenia oraz mandat karny.

 

 

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222