Artykuł archiwalny

Po godzinach i bez zapłaty

POMORSKIE. Właściciel tego sklepu oszczędzał jak mógł na swoich pracownikach. Zaniżał na papierze pensje, by jak najmniej oddać do ZUS i skarbówki. Nie płacił za nadgodziny. Nie było też pieniędzy, ani dnia wolnego za pracę w soboty i niedziele. Praktyki te wyszły na światło dzienne w czasie kontroli PIP.

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w sklepie spożywczo-przemysłowym w M. Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie (cztery miesiące 2012 r.) pracodawca nie ewidencjonował faktycznego czasu wykonywania pracy przez pracowników w soboty i niedziele. W przedłożonej inspektorom ewidencji czasu pracy zarejestrowano tylko godziny pracy od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty i niedziele, a tymczasem pracownice świadczyły pracę w każdą sobotę i wybrane niedziele. Ewidencja czasu pracy była zatem prowadzona nierzetelnie.

Ponadto wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca nie wypłacił pracownikom należnego wynagrodzenia.

Z kolei za pracę w soboty i w niedziele pracodawca nie udzielał pracownikom innego dnia wolnego od pracy. Pracodawca nie zapewniał też pracownikom co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Przedsiębiorca zgłosił nieprawdziwe dane do ubezpieczeń społecznych mających wpływ na wymiar składek, tj. wykazywał w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA oraz w imiennych raportach miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieprawdziwe dane dotyczące wynagrodzenia za pracę wypłacanego 8 pracownikom.

Nieprawdziwe dane były też na listach płac – pracownicy otrzymywali w rzeczywistości wyższe wynagrodzenia.

W wyniku kontroli pracodawca wypłacił ośmiu pracownikom należne wynagrodzenie z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych. Dokonał też wpłaty zaległych składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy.

 

 

 

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222