Artykuł archiwalny

Wysoka kara za brak wypłaty

MAZOWIECKIE. Pracodawcy zalegający z wypłatami dla pracowników muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami, kiedy podwładni poskarżą się inspekcji pracy. Jeśli sprawa trafi do sądu, płacić trzeba będzie nie tylko pensje, ale i wysoką grzywnę.

W Sądzie Rejonowym w Mławie rozpatrywano sprawę Michała J. Wniosek do sądu o jego ukaranie złożony został przez inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, a dotyczył trzech wykroczeń: niewypłacenia pracownicy wynagrodzenia za pracę na łączną kwotę 3150 zł netto, niewydania świadectwa pracy oraz utrudniania działalności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez niestawianie się pracodawcy przed inspektorem pracy, mimo kierowanych do niego wezwań. Sąd uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę grzywny w wysokości 1,5 tys. zł.

Inspektor pracy nie zgodził się z karą nałożoną przez sąd i od wyroku złożył apelację do Sądu Okręgowego w Płocku. Według niego, orzeczona kara jest niewspółmierna do postawionych zarzutów. Jak argumentował, w świetle zebranego materiału dowodowego wina oraz okoliczności popełnienia poszczególnych wykroczeń nie budziły żadnych wątpliwości. Sąd pierwszej instancji za okoliczność łagodzącą uznał jednak fakt nieosiągania dochodów z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności oraz posiadane przez niego długi.

Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok skazujący obwinionego na karę grzywny 10 000 zł. Inspektor pracy, uczestniczący w rozprawie w charakterze oskarżyciela publicznego, tłumaczył stanowisko w sprawie koniecznością surowego karania nagannych zachowań pracodawców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy prawa. Wysokie kary w takich przypadkach mają też sprawić, by kontrolowane podmioty nie były zachęcane niskimi karami do popełniania wykroczeń. W ocenie inspektora, odpowiednie kary mają odstraszać i budzić respekt kontrolowanych podmiotów wobec organów stojących na straży prawa.

Do sądów trafiły też nowe wnioski o ukaranie pracodawców zalegających z wypłatami. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w spółce budowlanej z siedzibą w Ostrołęce stwierdzono niewypłacenie wynagrodzenia za pracę dla 17 pracowników na łączną kwotę 109,8 tys. zł. Inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie.

Z kolei kontrola przeprowadzona przez OIP w Warszawie w spółce zajmującej się projektowaniem ogrodów z siedzibą w Wołominie wykazała niewypłacenie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy dla 15 pracowników na łączną kwotę 48,3 tys. zł. Inspektor pracy przeprowadzający kontrolę skierował do sądu wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej na wykroczenie.

 

 

 

 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867