Artykuł archiwalny

Dziwne diety ratowników

POMORSKIE. Szereg nieprawidłowości dotyczących czasu pracy zatrudnionych wykrył inspektor kontrolujący jednostkę ochotniczego pogotowia ratunkowego. Okazało się też, że ratownicy zatrudnieni latem przez placówkę na kąpieliskach morskich w ogóle nie mieli formalnych umów.

W czasie kontroli jednostki ochotniczego pogotowia ratunkowego, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku stwierdził m.in.: niezachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i odpoczynku tygodniowego, zatrudnianie w niedziele oraz święta bez dnia wolnego czy też 100-procentowego dodatku, zatrudnianie dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej.

Ponadto ujawniono, że na kąpieliskach morskich w sezonie letnim pracowali ratownicy, z którymi nie były zawierane żadne umowy. Inspektor pracy przesłuchał w tej sprawie wybranych ratowników w charakterze świadków.

Z ich zeznań wynikało, że wynagrodzenie dla ratownika wodnego ustalone zostało w jednej wysokości 1900 zł „na rękę”, a dla kierowników było ono o 200 zł wyższe. Część ratowników twierdziła, iż wynagrodzenie było wypłacane w formie diet.

Prezes zarządu wyjaśnił, iż rzeczywiście za wykonaną pracę ratownikom wypłacano diety na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1624).

To wyjaśnienie podważył jednak inspektor pracy. Gdyby bowiem przyjąć, iż ratownikom wypłacano diety, to ich suma za 31 dni działań ratowniczych w lipcu 2012 r. stanowiłaby kwotę wyższą niż ta, którą wypłacono w rzeczywistości.

W związku z wątpliwościami co do charakteru świadczenia, tj. czy jest to wynagrodzenie czy też dieta, która nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne oraz opodatkowaniu, informację na ten temat przekazano do ZUS oraz do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast w związku z nieprawidłowościami w odniesieniu do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, inspektor skierował wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy za popełnienie 19 wykroczeń.

 

 

 

 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867