Artykuł archiwalny

Są pracownicy, muszą być akta

WIELKOPOLSKIE. Karą grzywny w wysokości 8 tys. zł ukarał sąd, na wniosek inspektora pracy, pracodawcę, który nie prowadził akt osobowych swoich pracowników i zalegał składkami na Fundusz Pracy.

Inspektor pracy skierował do Sądu Rejonowego w Poznaniu wniosek o ukaranie właściciela jednego z miejscowych sklepów odzieżowych za to, że m.in.:

 • nie prowadził akt osobowych dla 10 pracowników,

 • nie opłacał składek na Fundusz Pracy za siebie i pracowników,
 • nie zapewnił wykonania zadań służby bhp przez osobę odpowiednio przeszkoloną,
 • nie poddał pracownika zatrudnionego od 8 miesięcy instruktażowi stanowiskowemu i wstępnemu szkoleniu ogólnemu w zakresie bhp,
 • nie uzyskał od pracownika zatrudnionego od 8 miesięcy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na swoim stanowisku,
 • nie dokonał oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzedawcy.

Wyrokiem nakazowym Sąd Rejonowy uznał osobę obwinioną za winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę grzywny w wysokości 8 tys. zł.

 

 

 

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222