Artykuł archiwalny

Formalnie zlecenia, faktycznie etaty

POMORSKIE. Nieterminowe wypłacanie pensji i składek wykryła kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w agencji zajmującej się pośrednictwem w zatrudnieniu. Dodatkowo firma angażowała pracowników na zlecenie w warunkach, w których powinny być stosowane umowy o pracę.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora gdańskiego OIP w jednej z miejscowych agencji zatrudnienia ujawniono:

 • zawieranie z pracownikami tymczasowymi umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, powinny być zawarte umowy o pracę,

 • zgłaszanie pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych w terminie późniejszym niż 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia,
 • nieopłacanie składek na Fundusz Pracy w przewidzianym przepisami terminie,
 • nieinformowanie pracowników na piśmie o warunkach zatrudnienia (zgodnie z postanowieniami art. 29 § 3 Kodeksu pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę),
 • nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę.

Inspektor pracy ukarał pracodawcę mandatem karnym.

 

 

 

 

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245