Artykuł archiwalny

Budowa ważna, ale ludzie ważniejsi

ŚLĄSKIE. Rusztowania postawione przez osoby bez kwalifikacji, bez barierek ochronnych, ciągów komunikacyjnych i trzymające się na słowo honoru. Do tego brak kierownika budowy, bo ten rzucił pracę, a nowego od dwóch miesięcy nie znaleziono! Na tak prowadzoną inwestycję natknęli się inspektorzy pracy na Górnym Śląsku. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia robotników wydano decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu prac.

img/13_009_01.jpg

Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili kontrolę w spółce budowlanej z siedzibą w T., która wykonywała prace przy wznoszonym budynku wielofunkcyjnym w Bytomiu. Inspektorzy ujawnili szereg nieprawidłowości, które w głównej mierze dotyczyły eksploatacji rusztowań metalowych.

Do prac elewacyjnych na budowie wykorzystywano dwa typy rusztowań, tj. rusztowania warszawskie oraz rusztowania typu klinowego. Rusztowania te zostały zmontowane przez osoby, które nie posiadały żadnych uprawnień kwalifikacyjnych. Ponadto, nie dokonano odbioru rusztowań dopuszczającego je do eksploatacji.

img/13_009_02.jpg

Do prac na budowie zatrudniono osoby na podstawie umów o dzieło, a nadzór nad nimi był pełniony przez osoby, które nie były zatrudnione przez wykonawcę robót, a jedynie go reprezentowały (były zatrudnione w innych, powiązanych ze sobą firmach). Dla prowadzonych robót nie opracowano instrukcji bezpiecznego ich wykonania.

Co zasługuje na odnotowanie, to okoliczność, że nie było kierownika budowy. Jak ustalili inspektorzy pracy, wyznaczony kierownik budowy złożył rezygnację z pełnionych obowiązków. Mimo to kontynuowano prace budowlane przez okres ponad dwóch miesięcy bez jego następcy.

img/13_009_03.jpg

W zakresie eksploatacji rusztowań stwierdzono nieprawidłowości:

 • Przy elewacji budynku ustawiono dwie kolumny rusztowań warszawskich, które zostały nieprawidłowo zmontowane. Kolumny posadowiono bezpośrednio na gruncie, bez zastosowania podwalin i podstawek pod stojaki. Rusztowanie składało się jedynie z samych ramek, brak było belki startowej, stężeń (elementy stabilizujące konstrukcję), podestów roboczych, pionów komunikacyjnych oraz obarierowań. Na poziomach, gdzie prowadzono pracę ułożono pojedyncze deski stanowiące podesty robocze. Rusztowania nie posiadały kotwień, jedynie wyższa kolumna została podparta zastrzałami.
 • Z drugiej strony budynku prowadzono prace elewacyjne przy użyciu rusztowania klinowego. Rusztowanie to tworzyło kilka części, które następnie połączono w jedną całość za pomocą prowizorycznych podestów drewnianych. Rusztowanie nie posiadało pełnych podestów roboczych, pionów komunikacyjnych, obarierowania, stężeń oraz kotwień. W kilku miejscach konstrukcja rusztowania została przymocowana drutem do prętów w ścianie budynku, w taki sposób zamocowano również kilka zastrzałów. Stojaki, bez podstawek posadowiono na różnego rodzaju materiałach (bloczkach cementowych, deskach, itp.).

img/13_009_04.jpg

W wyniku wydanych decyzji nakazowych dotyczących między innymi wstrzymania eksploatacji rusztowań, pracodawca wynajął jeszcze w trakcie kontroli wyspecjalizowaną firmę.  Dokonała ona poprawnego montażu rusztowań, dla których sporządzono protokoły odbioru.

Ze względu na dużą skalę nieprawidłowości, inspektorzy nałożyli na pracodawcę mandat karny. O realizacji przez pracodawcę prac budowlanych inspektorzy powiadomili Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

img/13_009_05.jpg

 

 

 

 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245