Artykuł archiwalny

Do sądu za oszczędzanie na pracownikach

POMORSKIE. Wiele nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia ujawniła kontrola Okręgowego Inspektoratu w Gdańsku w Hotelu K. Pracodawca notorycznie ignorował wymóg wstępnych badań lekarskich nowych pracowników, oszczędzał też na składkach nie płacąc na Fundusz Pracy.

Podczas kontroli inspektor pracy stwierdził: zatrudnianie pracowników bez wstępnych badań lekarskich oraz bez szkoleń z bhp, niedopełnienie obowiązku opłacenia comiesięcznych składek na Fundusz Pracy za 2012 r., niewypłacenie dwóm pracownikom ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za czas choroby, niezapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Pracodawca zatrudniał 5 pracowników młodocianych. I w ich przypadku inspektor pracy także stwierdził naruszenia przepisów, m.in.: zatrudnianie młodocianych bezzaświadczeń o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy na zajmowanych stanowiskach i bez szkoleń wstępnych z zakresu bhp,niepoinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia, brak osoby z uprawnieniami pedagogicznymi pełniącej nadzór nad pracownikami młodocianymi.

Inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenia.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245