Artykuł archiwalny

Sądy karzą nieuczciwych pracodawców

WIELKOPOLSKIE. Pracodawcy, którzy rażąco naruszają przepisy muszą się liczyć nie tylko z mandatem od inspektora pracy, ale nawet ze skierowaniem sprawy do sądu, który ma w swoim ręku kary bardziej dotkliwe niż PIP.

Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu skierował do sądu rejonowego wniosek o ukaranie właścicielki przedsiębiorstwa handlowo-usługowego z siedzibą w N., która: nie dopełniła obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy za pięć miesięcy 2012 roku, nie wypłaciła siedmiu pracownikom wynagrodzenia za trzy miesiące, nie wydała świadectwa pracy pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy, nie prowadziła ewidencji czasu pracy dla czterech pracowników, nie wypłaciła trzem pracownikom, z którymi ustał stosunek pracy, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego w urlopu wypoczynkowego.

Wyrokiem nakazowym sąd uznał właścicielkę firmy za winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę grzywny w wysokości 6 tys. zł.

W czasie kontroli przeprowadzonej przez inspektora poznańskiego OIP w firmie cukierniczej z siedzibą w K., ustalono, iż pracodawczyni: zgłosiła nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy, nie wypłacała w terminie wynagrodzeń za pracę, nie wypłaciła odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy oraz nie prowadziła ewidencji czasu pracy.

Wobec skali nieprawidłowości skierowano do sądu wniosek o ukaranie właścicielki przedsiębiorstwa. Sąd rejonowy uznał pracodawczynię winną i wymierzył jej karę 5 tys. zł.

Do OIP Poznań Oddział w Pile wpłynął wyrok nakazowy sądu rejonowego, uznający właściciela przedsiębiorstwa rolnego w P. za winnego zarzuconych mu wykroczeń. Wniosek inspektora pracy o ukaranie przedsiębiorcy został skierowany do sądu po kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy. Obwinionemu sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 5 tys. zł.

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222