01.01.2014 Artykuł archiwalny

Wyziębieni, okradani i mobbingowani

OPOLSKIE. W trakcie kontroli przeprowadzonej w firmie produkującej podzespoły do samochodów w T. inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu stwierdzili liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy.

Ujawnili w pierwszej kolejności niewykonanie wcześniejszych decyzji inspektora pracy dotyczących m.in. zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i temperatury w pomieszczeniach pracy, a także wypłacenia ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej. Przykładowo, w jednym z działów znajdujących się w hali produkcyjnej w okresie od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. wielokrotnie mierzona temperatura wahała się od 8 do 11 °C.

Wykryli ponadto przypadki: niezawierania umów o pracę w formie pisemnej, niewydawania odzieży i obuwia roboczego, naruszenie przepisów o czasie pracy, w tym naruszenia prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, nieterminowego zgłaszania pracowników do ZUS i nieopłacania składek na Fundusz Pracy.

W zakładzie występowały nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. Nie było służby bhp, dopuszczano pracowników do wykonywania pracy bez szkoleń bhp oraz badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokości. Stwierdzono wykonywanie pracy przez pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień do obsługi podnośnika nożycowego, suwnicy oraz uprawnień spawalniczych. W procesie pracy wykorzystywano maszyny niespełniające wymagań minimalnych i zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W firmie przeprowadzono anonimową ankietę dotyczącą problematyki mobbingu. Ponad 75% pracowników biorących udział w badaniu wskazało na zachowania lub działania mogące świadczyć o występowaniu zjawiska mobbingu, w szczególności: przydzielanie nadmiernej ilości zadań, zlecanie bezsensownych prac, przydzielanie zadań poniżej umiejętności, przydzielanie prac szkodliwych dla zdrowia, znęcanie się psychiczne, ograniczenie możliwości wypowiadania się, ośmieszanie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali kilkanaście nakazów oraz wystąpień. W odniesieniu do niewykonanych przez pracodawcę decyzji nakazowych, wydanych w wyniku poprzedniej kontroli, inspektorzy pracy przewidują uruchomienie procedury egzekucji administracyjnej.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245