23.05.2014 Artykuł archiwalny

Wyższa składka dla pracodawcy

OPOLSKIE. Częstochowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował w styczniu br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu o podwyższeniu o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe firmie zajmującej się okryciami dachowymi - usługami remontowo-budowlanymi z siedzibą w K. Wniosek o podwyższenie składki został skierowany przez inspektora pracy w oparciu wyniki kontroli przeprowadzonych na budowach realizowanych przez firmę, które wykazały rażące i powtarzające się naruszenia przepisów z zakresu bhp.

Pierwsza z kontroli została wszczęta z uwagi na niebezpieczny sposób montażu uchwytów rynien, które pracownicy firmy mocowali do czołowej powierzchni płyty tarasowej na wysokości ok. 6 m nad poziomem gruntu, tj. na stropie nad drugą kondygnacją budynku. Prace te wykonywali klęcząc na krawędzi płyty tarasu, która nie posiadała barier ochronnych oraz innych zabezpieczeń przed możliwością upadku z wysokości.

Podczas pracy byli wychyleni poza krawędź płyty, na której klęczeli. Nie stosowali przydzielonych im hełmów ochronnych oraz środków ochrony indywidualnej w postaci szelek bezpieczeństwa. Za stan bhp oraz nadzór odpowiadał bezpośrednio pracodawca. Z związku z tymi nieprawidłowościami pracodawca został ukarany mandatem.

W sierpniu 2013 r. wszczęto drugą kontrolę z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pracowników wymieniających poszycie dachowe. Pracownicy wykonywali prace na rusztowaniu, które nie zostało wyposażone w bariery ochronne od strony wewnętrznej - odległość od ściany budynku do rusztowania wynosiła ok. 60 cm. Rusztowanie nie posiadało wymaganego oznakowania w zakresie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia pomostu roboczego oraz wykonawcy rusztowania. Ponadto strefa robocza nie została oznaczona i zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. W związku z ustaleniami z kontroli pracodawca został ukarany przez inspektora pracy w drodze postępowania mandatowego.

Opisane nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac wykonywanych na wysokości stały się podstawą skierowania do ZUS wniosku o podwyższenie obowiązkowej składki wypadkowej dla pracodawcy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222