01.01.2014 Artykuł archiwalny

Wypadek na tokarce

PODKARPACKIE. Pracownik obsługujący tokarkę do metali w jednym z rzeszowskich przedsiębiorstw uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Doszło do niego na terenie wydziału utrzymania ruchu, gdzie prowadzono m.in. prace naprawcze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie.

Jak ustalił inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zgodnie ze zleconym przez mistrza zadaniem mechanik miał przeprowadzić modernizację stanowiska spawalniczego. Prace zaczął od demontażu śrub stołu, które miały uszkodzony gwint. Stwierdził, że należy przeczyścić śruby poprzez przetoczenie gwintu za pomocą noża tokarskiego. Okazało się to niemożliwe, więc postanowił oczyścić gwint pilnikiem. Odblokował osłonę główną tokarki za pomocą kluczyka, następnie rozsunął ją, by mieć dostęp do śruby na całej jej długości, wziął pilnik do ręki, włączył obroty tokarki i przeczyścił gwint. To samo zrobił z następną śrubą. Biorąc do ręki kolejną śrubę poczuł ukłucie w palec. Założył więc rękawice ochronne, zamocował śrubę w podobny sposób jak poprzednie i przystąpił do czyszczenia.

W niedużej odległości od zacisku wrzeciona pilnik pękł, a rękawica wraz dłonią została pociągnięta i nawinięta na obracającą się śrubę. Pracownik doznał amputacji urazowej dwóch palców.

Przeprowadzona przez inspektora pracy kontrola wykazała, że przyczynami tego wypadku były:

 • nieosłonięty w całości przy pomocy osłony nastawnej uchwyt wrzeciona, w którym zamocowany był obrabiany element,
 • niezastosowanie właściwego urządzenia zabezpieczającego, tj. osłony głównej maszyny, ograniczającej dostęp do strefy roboczej,
 • używanie nieodpowiedniego do wykonywanej pracy czynnika materialnego, tj. pilnika typu iglak do szlifowania obrabianego przedmiotu,
 • niewłaściwe polecenie przełożonego bez omówienia szczegółów dotyczących regeneracji zestawu śrub stołu spawalniczego,
 • tolerowanie przez osobę sprawującą nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. nieprzestrzeganie instrukcji wewnątrzzakładowej dotyczącej wydawania klucza do zmiany trybu pracy maszyny przez mistrza, w szczególności stały dostęp operatora do kluczyka umożliwiającego zmianę trybu pracy,
 • brak przeszkolenia poszkodowanego na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy po zamontowaniu nowych osłon i przeprowadzonej modernizacji maszyny,
 • niezaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze tokarki po jej modernizacji w 2012 r.,
 • wykonywanie pracy w strefie zagrożenia w rękawicach ochronnych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał 3 decyzje nakazowe oraz skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 8 wniosków. Jedna z osób winna wykroczeń przeciwko prawom pracownika została ukarana mandatem karnym, a w stosunku do drugiej zastosowano środek wychowawczy.

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098