• RSS
 • Wersja tekstowa
01.01.2014 Artykuł archiwalny

Jazda bez przerwy

KUJAWSKO-POMORSKIE. Liczne naruszenia przepisów o czasie pracy, w szczególności dotyczących przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, stwierdził inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas kontroli firmy zajmującej się transportem międzynarodowym.

Na podstawie analizy kart z tachografów oraz dokumentacji osobowej stwierdzono naruszenia przepisów o czasie pracy, przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnej normy czasu pracy kierowcy wykonującego pracę w porze nocnej (ponad 10 godzin pracy na dobę) oraz przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi (ponad przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym).

Kontrola wykazała również naruszenia przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, tj. przekroczenia maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu, prowadzenie pojazdu przez ponad 4,5 godziny bez wymaganej przerwy i skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektor nałożył na pracodawcę karę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz zastosował postępowanie mandatowe.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670