01.01.2014 Artykuł archiwalny

Niebezpieczna wiata

 

KUJAWSKO-POMORSKIE. 49 decyzji, w tym 3 wstrzymujące eksploatację maszyn i 3 z rygorem natychmiastowej wykonalności, oraz wystąpienie zawierające 25 wniosków – to skutek kontroli inspektora z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w jednym z zakładów stolarskich, wytwarzającym skrzynie i stelaże drewniane. 

1401101

Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości, głównie z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Stwierdzono między innymi: występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w postaci hałasu i pyłów drewna, generowanych przez maszyny do obróbki drewna; nieprzestrzeganie norm nachylenia pochylni pomiędzy halami montażu i obróbki drewna oraz norm dotyczących wysokości stopni; brak zabezpieczenia wrót hali przed ich niezamierzonym zamknięciem; brak połączenia rynny na budynku produkcyjnym z rurą spustową (spust rynny podłączono w czasie kontroli, w wyniku realizacji decyzji ustnej inspektora pracy); poodrywane części płyt i duże zabrudzenie sufitu w hali montażu podłokietników.

Inspektor pracy stwierdził również, że eksploatowana w zakładzie wiata na trociny jest w stanie grożącym katastrofą budowlaną. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym nie miały wymaganych decyzji dozoru technicznego, a teren niebezpieczny wygrodzono i oznakowano dopiero w czasie kontroli, w wyniku realizacji decyzji ustnej inspektora pracy.

W wyniku kontroli inspektor pracy wydał łącznie 49 decyzji, w tym 3 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn i 3 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponadto skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 25 wniosków. Wszczęto postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika i wymierzono grzywny w wymiarze 3000 zł. O stwierdzonych nieprawidłowościach zostały powiadomione odpowiednie organy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy oraz oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245