01.01.2014 Artykuł archiwalny

Bezpośrednie zagrożenia stwierdzone na budowie

PODLASKIE. W czasie kontroli prac budowlanych prowadzonych na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami i garażami o powierzchni zabudowy ponad 5 tys.m2 w Białymstoku inspektor pracy stwierdził liczne nieprawidłowości w zakresie bhp. Oto najpoważniejsze z nich:

 • pracownicy wykonywali prace zbrojarskie na wysokości około 3 m, na stropie nad parkingami, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
 • pracownicy wykonywali prace zbrojarskie na wysokości około 13 m, na stropie nad V piętrem (środkowa część budynku), bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
 • na V piętrze ustawiono niestabilny podest roboczy, na którym nie zapewniono: balustrad chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości oraz bezpiecznej komunikacji i swobodnego dostępu do stanowisk pracy zorganizowanych na podeście,
 • nie zabezpieczono pracowników przed możliwością upadku z wysokości z krawędzi stropów nieobudowanych ścianami, na poszczególnych kondygnacjach środkowej części wznoszonego budynku,
 • nie zapewniono poręczy pośrednich oraz desek krawężnikowych wszystkich balustrad na krawędziach stropów nieobudowanych ścianami, na poszczególnych kondygnacjach wznoszonego budynku mieszkalnego,
 • nie zabezpieczono wszystkich otworów technologicznych w stropach, na wszystkich kondygnacjach, na których prowadzone były roboty lub do których był możliwy dostęp pracowników, przed możliwością potknięcia lub wpadnięcia do nich osób poruszających się po terenie budowy,
 • nie zabezpieczono pracowników przed możliwością upadku z wysokości z krawędzi stropu nad V piętrem, w miejscu wejścia na płytę stropową z klatki schodowej oraz biegów schodów,
 • na terenie prowadzonych prac, w środkowej części wznoszonego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w sposób nieuporządkowany składowano materiały budowlane,
 • nie zabezpieczono przewodów elektrycznych, zasilających elektronarzędzia, ułożonych na poziomie posadzki na V piętrze wznoszonego budynku przed możliwością uszkodzeń mechanicznych.

W efekcie inspektor pracy prowadzący kontrolę skierował do pracodawcy 8 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, w tym dwie wstrzymujące wykonywanie prac oraz jedną wstrzymującą eksploatację urządzenia.

Osoba odpowiedzialna za wykroczenia przeciwko prawom pracownika została ukarana mandatem.

1401801
 

1401802
 

1401803


1401804
 

1401805

 

1401806

 

 

 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245