01.01.2014 Artykuł archiwalny

Rażąco źle przy pozyskiwaniu drewna

PODLASKIE. W wyniku drugiej w przeciągu roku kontroli u pracodawcy prowadzącego zakład usług leśnych w jednym powiatów inspektor pracy OIP Białystok skierował do właściwego miejscowo oddziału ZUS wniosek o podwyższenie pracodawcy składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy.

Zakład usług leśnych w K. prowadzi działalność od 1995 r i zajmuje się kompleksowym wykonywaniem prac w lesie, w tym pozyskiwaniem drewna, głównie na rzecz nadleśnictw.

W kolejnych dwóch kontrolach przeprowadzonych u pracodawcy w marcu 2013 r. oraz lutym 2014 r. stwierdzono rażące, powtarzające się naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzające bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób zatrudnionych.

W czasie pierwszej kontroli prac w lesie stwierdzono tolerowanie przez pracodawcę niedozwolonego sposobu organizacji prac. Na powierzchni leśnej, na której znajdowało się zawieszone drzewo, wykonywano inne prace niż związane z usuwaniem zawieszenia oraz dopuszczono do pracy pilarką pilarza, który nie stosował wymaganych antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych, czyli butów antyprzecięciowych. Przeprowadzona po roku kolejna kontrola wykazała te same rażące naruszenia przepisów bhp. Dodatkowo, nieprawidłowości dotyczyły stosowania niedozwolonych technik ścinki drzew, polegających na nagminnym przecinaniu zawiasy lub pozostawianiu zbyt niskich progów.

Inspektor pracy po obejrzeniu podcięcia na okrzesywanym przez pilarza drzewie stwierdził, że miało ono być obalone w kierunku zawieszonego drzewa, jednak upadło o 900 w bok od założonego kierunku obalania, a zawieszone drzewo upadło w kierunku przeciwnym do założonego kierunku obalania.

Po ustaleniu stanu faktycznego inspektor pracy wydał dwie decyzje ustne, nakazujące pracodawcy natychmiastowe wstrzymanie prac wykonywanych w sposób rażąco naruszający przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jedną decyzję ustną, nakazującą pracodawcy natychmiastowe zaprzestanie prac w związku z brakiem możliwości zapewnienia co najmniej dwuosobowego ich wykonywania. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone rażące nieprawidłowości był właściciel zakładu, którego inspektor pracy ukarał mandatem karnym.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098