01.01.2014 Artykuł archiwalny

Nieuczciwy pracodawca naprawił szkody

POMORSKIE. Inspektor pracy ustalił w wyniku kontroli, że od 6 lipca 13 r. do 14 października 13 r. pracodawca zatrudniał nielegalnie jedną osobę na stanowisku recepcjonistki w hotelu w B - bez potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę oraz bez zgłoszenia jej danych do ubezpieczeń społecznych.

Ustalił, że pracodawca dopuszczał do pracy nielegalnie zatrudnioną osobę bez profilaktycznych badań lekarskich wstępnych i bez szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pracownikowi temu nie wydano świadectwa pracy za okres zatrudnienia.

Ponadto ujawniono, że pracodawca nie naliczył i nie wypłacił 9 pracownikom dodatku za pracę w porze nocnej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 4 decyzje oraz skierował wystąpienie, zawierające 14 wniosków. Ukarał osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenia mandatem karnym.

Pracodawca usunął stwierdzone nieprawidłowości, tj. dopełnił obowiązku zgłoszenia danych wspomnianej osoby do ubezpieczeń społecznych, sporządził jej świadectwo pracy i wysłał dokument pocztą, a także naliczył i wypłacił pracownikom należny dodatek za pracę w porze nocnej w łącznej kwocie ok. 7 tys. zł netto.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222