24.09.2015 Artykuł archiwalny

Zanik ewidencji po odejściu pracownika

POMORSKIE. Brak jakichkolwiek danych o przepracowanych godzinach utrudniał byłym zatrudnionym dochodzenie roszczeń.

Podczas kontroli, przeprowadzonej w jednej z firm na terenie Malborka, stwierdzono że mimo wyposażenia w nowoczesne środki pozwalające na określenie rzeczywistego czasu pracy nieprawidłowo ewidencjonowane są dane w tym zakresie. Do inspektorów OIP w Gdańsku zgłosił się były  pracownik firmy twierdzący, że formalnie był w niej zatrudniony na ¼ etatu a faktycznie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Kontrola miała zweryfikować jak było naprawdę.

Okazało się, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy poprzez elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść. Każdy pracownik ma obowiązek odbijania karty podczas wchodzenia i wychodzenia z terenu zakładu pracy. Jednak według oświadczenia pracodawcy rejestr wejść i wyjść byłych pracowników jest kasowany po zakończeniu stosunku pracy, nie przechowuje się go w systemie. Co więcej pracodawca nie prowadził w żadnej innej formie ewidencji czasu pracy, co uniemożliwiło ustalenie w czasie trwania kontroli faktycznego czasu pracy pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę. Inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie o prowadzenie w wymaganym zakresie ewidencji czasu pracy pracowników. Osobę odpowiedzialną za brak ewidencji czasu pracy ukarano mandatem karnym.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867