06.10.2015 Artykuł archiwalny

Najpierw próba, potem umowa

WARMIŃSKO - MAZURSKIE. Pracownicy jednej z firm budowlanych przez kilka miesięcy pracowali bez umów i za symboliczne zaliczki.

Inspektorzy pracy OIP Olsztyn przeprowadzili kontrolę w jednej z lokalnych firm. W jej trakcie okazało się, że w przypadku dwóch pracowników, zatrudnionych w marcu i kwietniu, pracodawca nie przekazał do ZUS wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy. Co więcej osobom tym pracodawca do dnia kontroli (czerwca 2015 r.) nie potwierdził na piśmie umów o pracę i nie wypłacił wynagrodzenia za pracę w kwietniu 2015r.  

Pracownicy zeznali, że o pracy oferowanej przez firmę dowiedzieli się z ogłoszenia zamieszczonego w internecie. W czasie rozmowy telefonicznej z pracodawcą ustalili wynagrodzenie za pracę w wysokości 10 zł netto za godzinę. W pierwszym dniu pracy dowiedzieli się, że umowy o pracę zostaną im potwierdzone na piśmie po pierwszym tygodniu pracy, po tzw. okresie próbnym. Zakres prac, ich rodzaj oraz sposób wykonywania w każdym dniu ustalał pracodawca, który kierował pracami budowlanymi. Na pytania pracowników dotyczące formalności związanych z podpisaniem umowy odpowiadał, aby się nie przejmowali i pracowali dalej, a wszystkie formalności w odpowiednim czasie zostaną załatwione. Praca odbywała się przez 5 dni w tygodniu w tych samych wyznaczonych godzinach oraz w trzy soboty w miesiącu. Po zakończeniu każdego tygodnia szef wypłacał pracownikom tzw. zaliczki w wysokości od 100 zł do 300 zł. Pod koniec kwietnia 2015r. pracodawca wypłacił pracownikom 400 zł, a na pytania o pozostałą część wypłaty odpowiedział, że trzeba pracować dalej, a należne im wynagrodzenie otrzymają w pełnej wysokości. Ostatecznie pracodawca nie rozliczył się z pracownikami za wykonaną przez nich pracę oraz nie potwierdził im na piśmie umów.

W związku z tym za zgodą jednego z pracowników, inspektor pracy skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ponadto, w związku z popełnionymi przez pracodawcę wykroczeniami, skierowano do sądu wniosek o jego ukaranie.

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098