12.10.2015 Artykuł archiwalny

W żłobku bez umowy o pracę

POMORSKIE. Po odbyciu stażu w żłobku bezrobotna zamiast etatu dostała jedynie umowę zlecenia.

Podczas kontroli jednego ze żłobków inspektor OIP w Gdańsku ustalił iż pracodawca zawarł z jedną z pracownic umowę zlecenie na wykonanie prac związanych z opieką nad dziećmi w żłobku. Umowa miała obowiązywać przez okres 6 miesięcy. Była poprzedzona półrocznym stażem, na który opiekunkę skierował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. W treści umowy z PUP zapisano, że po upływie umowy o staż, prowadzący żłobek zatrudni pracownika na umowę o pracę
w pełnym wymiarze czasu na okres co najmniej równoznaczny okresowi odbytego stażu. Pracodawca nie wywiązał się jednak z powyższej deklaracji zawierając ze stażystką umowę zlecenia. Ponadto inspektor pracy stwierdził, że praca świadczona przez zleceniobiorcę posiada wszystkie cechy charakteryzujące stosunek pracy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 1 decyzję oraz skierował wystąpienie, zawierające 6 wniosków. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenia ukarano mandatem karnym.

Ponadto o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono Powiatowy Urząd Pracy.

MAŁOPOLSKIE. Z kolei dzięki inspektorom OIP w Krakowie sąd ustalił istnienie stosunku pracy między świadczącą pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej w żłobku a pracodawcą

Inspektor pracy podjął czynności kontrolne w związku ze złożoną skargą opiekunki wykonującej swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia. Po dokonaniu szczegółowej analizy sposobu świadczenia pracy i na podstawie dokumentów inspektor pracy ustalił, że pracownica świadczyła pracę w ustalonych przez pracodawcę godzinach podpisując listę obecności. Skarżąca wykonywała typowe obowiązki dla stanowiska opiekunki nad dziećmi do lat 3: przewijanie dzieci, przebieranie do spania, usypianie dzieci, sprzątanie sali, wyprowadzanie dzieci na dwór. Niekiedy brała udział w organizacji imprez (urodzin dzieci, dnia miasta). Na polecenie przełożonej ubierała dzieci, aby mogły wyjść na zewnątrz, sprzątała, czesała dzieci, wykonywała dekoracje na imprezy, myła naczynia. Nadzór realizowany był również poprzez wskazywanie błędów. Na podstawie dokonanych ustaleń oraz zeznań świadków inspektor pracy skierował pozew do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wyrok sądu potwierdził stanowisko inspektora pracy. Inspektor pracy skierował również wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy stawiając zarzut zawarcia umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być zawarta umowa o pracę.

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222