12.10.2015 Artykuł archiwalny

Prowizorka na wysokości

PODLASKIE. Interwencja inspektora pracy ochroniła ekipę spawaczy przed upadkiem z wysokiego, niestabilnego rusztowania.

Inspektor pracy OIP Białystok w trakcie kontroli na terenie prowadzonych prac montażowych związanych z wykonaniem kładki nad rzeką Białą przy budowanej w centrum Białegostoku galerii handlowej stwierdził, że kilku pracowników wykonywało prace spawalnicze na wysokości 4 metrów z prowizorycznie zmontowanego rusztowania typu „W–wa”.

 

Galeria Jurowiecka
 

W trakcie kontroli okazało się, że montaż rusztowania wykonały osoby nieposiadające wymaganych uprawnień. Rusztowanie użytkowano bez dokonania uprzedniego odbioru, nie zamontowano poręczy ochronnych zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości. Ponadto nie zapewniono pracownikom tzw. pionu komunikacyjnego (na pomost wchodzono po elementach rusztowania), a funkcję pomostu roboczego dla ekipy monterskiej spełniały luźno ułożone deski.

Dodatkowo osobom wykonującym prace montażowe nie zapewniono bezpiecznego przejścia przez rzekę - prowizoryczną kładkę wykonano z dwóch belek o wym.10cmx10cm, bez poręczy ochronnych.

 

Galeria Jurowiecka 2
 

W związku z tym inspektor pracy wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania prowadzonych prac spawalniczo-montażowych, do czasu wykonania rusztowania budowlanego typu "W-wa", zgodnie z wymogami instrukcji montażu producenta i przepisów bhp oraz zabezpieczenia pracowników wykonujących prace przed upadkiem z wysokości. Decyzją ustną nakazał pracodawcy likwidację prowizorycznej kładki, służącej do przechodzenia przez rzekę. Osoba odpowiedzialna za narażenie pracowników na niebezpieczeństwo została ukarana mandatem.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245