19.11.2015 Artykuł archiwalny

Niebezpieczne boisko

OPOLSKIE. Inspektor pracy nakazał natychmiastowe wstrzymanie zajęć wychowania fizycznego gdy stwierdził, że bramki na boisku nie są przymocowane do podłoża i łatwo można je przewrócić.

Kontrola kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jednej ze szkół podstawowych zapobiegła tragedii. Inspektor pracy OIP w Opolu kontrolował pomieszczenia placówki oraz sprawdzał teren przylegający do szkoły w tym teren na którym znajdowały się boiska sportowe. Właścicielem boisk nie jest szkoła lecz miejscowy LZS, jednak przyjęte jest, że zajęcia z wychowania fizycznego przeprowadzane są na terenie lokalnego klubu sportowego. Poza tym uczniowie mają swobodny dostęp do boisk nie tylko w czasie lekcji. Inspektor pracy stwierdził, że bramki na boiskach nie były w ogóle przymocowane do podłoża. Inspektor jedną ręką położył je na murawie. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczniów uczestniczących w zajęciach inspektor pracy wydał dyrektorowi szkoły nakaz ustny dotyczący natychmiastowego wstrzymania prowadzonych zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto wydano też decyzję zobowiązującą dyrektora do wzmocnienia mocowania bramek do gry na boisku asfaltowym. Decyzja inspektora pracy została natychmiast wykonana, a bramki zostały usunięte z boiska. W następnym dniu dyrektor placówki przedstawił inspektorowi pracy dokument potwierdzający udzielenie nauczycielowi wychowania fizycznego kary porządkowej upomnienia za narażenie dzieci na utratę życia lub zdrowia podczas prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098