28.04.2016 Artykuł archiwalny

Wybuchowe opary

ŁÓDZKIE. Bezmyślność i lekceważenie wyraźnych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie to przyczyny groźnego wypadku

Inspektor pracy z OIP w Łodzi badał okoliczności wypadku przy pracy do którego doszło w hurtowni wyrobów chemicznych. Z ustaleń przeprowadzonych w toku wyjaśniania sprawy wynika, że poszkodowany wykonywał różne czynności związane z powierzonym mu stanowiskiem pracownika gospodarczego. Były to głównie prace porządkowe, w tym usuwanie z hali produkcyjnej pojemników ze zużytymi raklami i   przygotowanie ich do wywiezienia na złom. W celu ułatwienia sobie pracy i  wyeliminowania konieczności ręcznego przerzucania odpadów z ostrymi krawędziami do pojemnika plastikowego pobrał z magazynu pustą stalową beczkę. Beczka posiadała naklejony piktogram ostrzegający o znajdującym się w niej materiale wysoce łatwopalnym.

wwwSAM0011
 

Mimo ostrzeżeń poszkodowany naznaczył na denku beczki flamastrem linię cięcia. Wziął przecinarkę kątową i podłączył ją do prądu. Początkowo lekko naznaczył pracującą tarczą tnącą linię cięcia a następnie docisnął tarczę do denka beczki. W tym momencie nastąpił wybuch mieszaniny gazów zgromadzonych w pojemniku. Przecinarka kątowa i pokrywa beczki uderzyła pracownika w twarz.

wwwSAM0006
 

Po zbadaniu wszystkich okoliczności wypadku inspektor wskazał wiele przyczyn leżących zarówno po stronie poszkodowanego jak i pracodawcy.

Przyczyny wynikające z nieprawidłowości technicznych:

- nieprawidłowe użycie opakowania z resztkami farby - nie usunięcie resztek substancji, której pary w mieszaninie z powietrzem utworzyły atmosferę wybuchową;

 Przyczyny wynikające z nieprawidłowej organizacji pracy:

- dopuszczenie przez nadzór do stosowania niewłaściwej technologii - przecinania z  użyciem narzędzia tnącego z napędem elektrycznym pojemnika z nieusuniętą zawartością o własnościach wybuchowych;

Przyczyny wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie poszkodowanego:

- wykonywanie pracy przez poszkodowanego, niewchodzącej w zakres jego obowiązków;

- wykonywanie pracy przez poszkodowanego bez uprzedniego usunięcia zagrożenia w postaci atmosfery wybuchowej wewnątrz przecinanego pojemnika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kierownik warsztatu został ukarany mandatem.

 

 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867