30.05.2016 Artykuł archiwalny

Mandat dla kierownika i majstra budowy

ŁÓDZKIE. Pracownik zapomniał, że nie należy ciąć „gałęzi” na której się siedzi i w efekcie doszło do wypadku przy pracy.

Inspektor pracy z OPI w Łodzi przeprowadził kompleksową kontrolę placu rozbiórki pawilonu handlowego w związku z wypadkiem jakiego doznał jeden z pracujących na nim pracowników. W wyniku prowadzonego postępowania ustalił, że poszkodowany wykonywał cięcie gazowe tlenowo – propanowo - butanowe elementów konstrukcji stalowej wyburzanego obiektu w postaci dźwigarów z dwuteowników stalowych. Po całkowitym przecięciu  trzech z nich (cięcie miało miejsce w połowie dźwigarów) pozostawił niedocięte skrajne dwa dźwigary. Taki sposób wykonywania cięcia stalowych belek stropowych był niezgodny z projektem rozbiórki, tj. poszkodowany leżąc na pozostałej, nieskutej części stropu I kondygnacji dokonywał cięcia dźwigara położonego pod nim, w mniej więcej połowie. Zgodnie z projektem rozbiórki dźwigary powinny być odcinane na obu końcach przęseł przy ich podwieszeniu na zawiesiu żurawia budowlanego lub po podparciu, a następnie zdejmowane i składowane na placu budowy. Pracownik jednak nie zastosował się do projektu i podczas cięcia ostatniego, środkowego dźwigara doszło do załamania całkowicie przeciętych środkowych dźwigarów i poszkodowany gwałtownie zsunął się po pozostawionej części stropu spadając na poziom „0” z wysokości ok. 4 m na zgromadzony tam na gruncie gruz, doznając złamania obojczyka, żeber VII i VIII po stronie lewej, złamania prawej nogi na wysokości piszczeli z przemieszczeniem, pęknięcia kości pięty.

Inspektor ustalił przyczyny nieszczęśliwego zdarzenia. Wśród przyczyn wynikających z nieprawidłowości technicznych były m.in.:

- pozbawienie stateczności konstrukcji stalowej na skutek całkowitego przecięcia środkowych dźwigarów w połowie przęseł, niezgodnie z projektem rozbiórki.

Przyczyny wynikające z nieprawidłowej organizacji pracy:

- nienależyty nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, spawalniczymi,
na wysokości sprawowany przez mistrza budowlanego – tolerowanie wykonywania prac spawalniczych na wysokości przez poszkodowanego niezgodnie z projektem rozbiórki oraz stosowania przez poszkodowanego środków ochrony przed upadkiem z wysokości bez ich zakotwienia.

Ponadto do wypadku doszło wskutek wykonywania przez poszkodowanego prac spawalniczych na wysokości bez zakotwienia szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa o stały element konstrukcji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor pracy wydał ogółem 7 decyzji ustnych. Mandatem kredytowym ukarany został kierownik i mistrz budowy oraz pracodawca.

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222