• RSS
 • Wersja tekstowa
13.10.2017 Artykuł archiwalny

Inspektor egzekwuje należne wynagrodzenia

KUJAWSKO-POMORSKIE. Kontrola w firmie transportowej ujawniła liczne nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń wynikających ze stosunku pracy

            Inspektor pracy z OIP w Bydgoszczy podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu 2017 r. stwierdził, że pracodawca zatrudniający 24 pracowników nie wypłacił 3 byłym pracownikom wynagrodzenia za maj 2017r., a 1 pracownikowi również wynagrodzenia za czerwiec 2017r. Pracownikom tym nie wypłacił również ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Kwota niewypłaconych świadczeń wynosiła łącznie ponad 5 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za pracę i ponad 3,7 tys. zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jednemu ze zleceniobiorców nie wypłacono wynagrodzenia za wykonywanie zlecenia w wysokości 832 zł brutto. Kontrola wykazała również szereg innych nieprawidłowości.

W celu ich usunięcia inspektor pracy wydał 5 decyzji (w tym 3 decyzje płacowe) i 7 wniosków w wystąpieniu oraz skierował wniosek do sądu o ukaranie osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości.

W trakcie kontroli sprawdzającej w sierpniu 2017 roku inspektor pracy stwierdził, że żadna z decyzji płacowych dotyczących wynagrodzeń za pracę i ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie została wykonana, mimo rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z tym wydano upomnienie wzywające do natychmiastowej wypłaty należnych świadczeń. Ponadto ustalono, że pracodawca do 11 sierpnia 2017r. nie wypłacił 14 pracownikom wynagrodzeń za pracę za lipiec 2017r. w łącznej kwocie przekraczającej 26.000 zł brutto, 5 pracownikom wynagrodzenia za urlop w kwocie ponad 5500 zł  i 3 pracownikom wynagrodzenia za czas choroby za lipiec 2017r. w kwocie około  2300 zł. Na polecenie inspektora pracy pracodawca wypłacił część świadczeń (18 972 zł).

W celu wyegzekwowania niewypłaconych świadczeń wydano 3 decyzje płacowe dotyczące wypłacenia wynagrodzeń za pracę 6 pracownikom w łącznej kwocie sięgającej około 13.790 zł, wynagrodzenia za czas urlopu 1 pracownikowi w wysokości około 6402 zł i wynagrodzenia za czas choroby 1 pracownikowi w kwocie około 682 zł.

Ponadto inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670