19.10.2017 Artykuł archiwalny

Pożar podczas malowania zbiornika

KUJAWSKO-POMORSKIE. Pracownik malujący wnętrze zbiornika uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. W trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych doszło do samozapłonu farby.

Inspektor pracy z OIP w Bydgoszczy zbadał okoliczności i przyczyny ciężkiego wypadku, jakiemu uległ zleceniobiorca w firmie produkującej zbiorniki. Do wypadku doszło podczas malowania wnętrza zbiornika. Ustalono, że nastąpił samozapłon farby lub jej par, skutkiem czego osoba wykonująca prace wewnątrz zbiornika doznała poparzeń klatki piersiowej, pleców, głowy i rąk. Obrażenia dotknęły około 40% ciała poszkodowanego.

 Inspektor ustalił, że istnieją 2 najbardziej prawdopodobne przyczyny samozapłonu, tj. użycie do oświetlenia wnętrza zbiornika lampy zasilanej napięciem 230V, która nie była w wykonana w technologii przeciwwybuchowej i miała zbitą osłonę żarówki lub zbyt wysoka temperatura powietrza, mieszcząca się w zakresie zapłonu farby (od 23o do 60oC). Analiza okoliczności zdarzenia wykazała szereg nieprawidłowości:

 • brak pisemnego polecenia dotyczącego wykonywania pracy w zbiorniku,
 • brak stałego nadzoru,
 • brak szkolenia stanowiskowego dla zleceniobiorców,
 • brak zapoznania zleceniobiorców z informacjami wynikającymi z karty charakterystyki farby,
 • brak wyposażenia poszkodowanego w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, linkę asekuracyjną, hełm ochronny),
 • brak wstępnego oczyszczenia zbiornika (przedmuchania),
 • brak badań powietrza w zbiorniku przed przystąpieniem do wykonywania prac,
 • brak pomiarów temperatury powietrza w zbiorniku i w jego otoczeniu,
 • brak skutecznych środków ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto przedsiębiorca nie powiadomił Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy o wypadku i nie zabezpieczył miejsca wypadku do czasu przybycia inspektora pracy. Informację o wypadku uzyskano z policji dopiero 6 dni od zdarzenia.  

Po zakończeniu kontroli inspektor zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 160  Kodeksu karnego przez przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 160. § 1 Kodeksu karnego - kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222