Brak bezpieczeństwa kosztuje

LUBUSKIE. Seria wypadków przy pracy u jednego z pracodawców sprawiła, że inspektor pracy sporządził wniosek do ZUS o podniesienie składki wypadkowej o 100% na najbliższy rok składkowy.

Inspektor pracy z OIP w Zielonej Górze 22 czerwca 2018 r. przeprowadził kontrolę w jednym z lokalnych zakładów pracy w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń ciała.

Z ustaleń pokontrolnych wynika, że poszkodowany otrzymał polecenie od przełożonego wywiercenia otworów w profilu stalowym o wadze około 300 kg i długości 12 metrów stanowiącym element konstrukcyjny słupa stalowej hali. Aby precyzyjnie wykonać wiercenie, profil układano przy pomocy suwnicy na stojących obok dwóch stojakach kozłowych. W trakcie podnoszenia belki i mocowania do niej zawiesi suwnicy obrabiany element obrócił się i uderzył w dłoń pracownika. Wskutek uderzenia doszło do otwartego złamania wskazującego palca lewej dłoni. Poszkodowany pracownik wykonywał prace transportowe w rękawicach roboczych. Po wypadku zdjął rękawice i pobiegł do budynku biurowego, gdzie opatrzono mu ranę. Po chwili przyjechała karetka pogotowia ratunkowego, którą pracownik został przewieziony do szpitala. Poszkodowany pracownik przeszedł dwie operacje, w wyniku których amputowano mu część wskazującego palca lewej dłoni.

Poza opisanym wypadkiem kilka miesięcy wcześniej, tj. 4 października 2017 r. również wskutek zaniedbań organizacyjnych doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Pracownik zatrudniony na stanowisku spawacza wykonywał prace spawalnicze i ślusarskie polegające na prostowaniu krzywych końcówek metalowej konstrukcji o ciężarze około 351 kg i wysokości 2,3 m. Metalowa konstrukcja była podwieszona do suwnicy. Poszkodowany uderzał 10 kilogramowym młotkiem, a drugi poziomicą sprawdzał efekty pracy. Po jakimś czasie odczepiono konstrukcję od suwnicy, która była potrzebna do innych prac. Nie zabezpieczona przed upadkiem niestabilna metalowa konstrukcja upadła na pracującego pracownika przygniatając go. Ten, nie mógł samodzielnie uwolnić się spod leżącej na nim konstrukcji. Dopiero trzej inni pracownicy podnieśli ją uwalniając poszkodowanego od jej ciężaru. W wyniku wypadku ślusarz doznał następujących obrażeń: złamanie wyrostka poprzecznego VC7 po stronie lewej, złamanie żeber III-V po stronie lewej, złamanie żeber I-XII po stronie lewej, odma opłucnowa prawostronna, złamanie kości łonowej i kulszowej po stronie prawej i przedniej krawędzi panewki stawu biodrowego prawego. W wyniku kontroli wydano dwie decyzje dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz mające na celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

Z danych OIP w Zielonej Górze wynikało, że w kontrolowanej firmie inspektorzy pracy przeprowadzili w krótkim czasie trzy kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa pracy (2016 r., październik 2017 r. i czerwiec 2018 r.). Dwie z nich związane były z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, na skutek których pracownicy doznali ciężkich obrażeń ciała. Przeprowadzone czynności kontrolne polegające na ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków wykazały rażące naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, i przyczyniły się do ciężkich wypadków przy pracy. Nieprawidłowości te stanowiły rażące naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mając na uwadze poczynione ustalenia, inspektor pracy sporządził wniosek do ZUS o podniesienie składki wypadkowej o 100% na najbliższy rok składkowy.