• RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2011)


 • Można pracować bezpiecznie

  W jednym z zakładów kamieniarskich działających w miejscowości P. w dawnym województwie wałbrzyskim, przeprowadzono kontrolę mającą na celu sprawdzenie sposobu wykonania przez pracodawcę 23 prawomocnych decyzji wydanych przez inspektora pracy we wrześniu 2010 r.

 • Mandat za niewykonane decyzje

  Podczas przeprowadzonej w lutym br. rekontroli w hurtowni elektroinstalacyjnej, w której zatrudnionych było 35 pracowników, inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nie wykonał ośmiu decyzji oraz nie zrealizował dwóch wniosków ujętych w wystąpieniu.

 • Gaz bez zaworu

  W czasie kontroli zakładu zajmującego się produkcją mieszanek do wyrobu pieczywa w S. inspektor pracy OIP Wrocław stwierdził eksploatację kotłowni gazowej na gaz ziemny bez wymaganych zabezpieczeń w postaci zaworu odcinającego dopływ gazu i instalacji sygnalizatora akustycznego. W związku z powyższym inspektor pracy wydał decyzję wstrzymującą eksploatację kotłowni.

 • Zginął w zbożu

  Na terenie fermy drobiu w B. doszło w połowie czerwca br. do śmiertelnego wypadku przy pracy. 44 letni pracownik udusił się przysypany przez zboże z silosu. Badający wypadek inspektor pracy OIP Olsztyn twierdził, że główną przyczyną tragedii był zły stan techniczny silosu na zboże.

 • Wbrew standardom, przepisom i zdrowemu rozsądkowi

  W warunkach urągającym wszelkim standardom, bezpieczeństwu pracy a przede wszystkim zdrowemu rozsądkowi, trzej młodzi ludzie uczyli się zawodu w jednym z warsztatów mechaniki pojazdowej w Opolu. Straszliwy bałagan, lampy oświetleniowe wiszące na kablach elektrycznych przybitych do belek stropowych, prowizorycznie naciągnięta folia zamiast dachu – oto to co zobaczył inspektor pracy OIP w Opolu kontrolujący warunki zatrudniania młodocianych pracowników.

 • Sąd nakazał zawarcie umów o pracę

  Inspektor pracy OIP Opole wystąpił z pozwem do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy w imieniu siedmiorga zleceniobiorców, którzy wykonywali pracę na rzecz zewnętrznej firmy świadczącej usługi dla fabryki w N. Zleceniobiorcy wykonywali pracę przy pakowaniu kartonów z chipsami a umowy zlecenia mieli przedłużane co miesiąc.

 • Przecięty blachą na pół

  Pracownik jednej ze spółek na terenie województwa śląskiego, zatrudniony na stanowisku prostowacz, podczas obsługi prostowarki – maszyny do prostowania blach przez walcowanie, został przecięty na wysokości pasa przez blachę grubości 8 mm.

 • Maksymalna kara dla pracodawcy

  W maju br., za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, sąd rejonowy wymierzył właścicielowi zakładu produkcyjno-handlowego, zajmującego się także transportem krajowym i zagranicznym, karę grzywny w wysokości 15tys. zł. Orzekając tak wysoką karę sąd wziął pod uwagę fakt, że było to kolejne postępowanie prowadzone przez inspektorów pracy wobec tego pracodawcy.

 • Niebezpieczne wykopy

  Podczas kontroli przeprowadzonej w kwietniu br. na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych w Białymstoku inspektor pracy stwierdził, że cztery osoby montowały szalunek pod ławy fundamentowe zespołu budynków.

 • Podwójna ewidencja czasu pracy

  Kontrola inspektora pracy w zakładzie produkcji drzewnej, znajdującym się pod wzmożonym nadzorem OIP Olsztyn, wykazała, m.in., że 122 pracowników zakładu z wydziału stolarni i palisad wykonywało w 2010 roku pracę w godzinach nadliczbowych na stanowiskach, na których występowały przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu.

 • Prawie pół miliona zaległości

  Podczas kontroli przeprowadzanej w spółce meblowej pracodawca, na wniosek inspektora pracy OIP Lublin, wypłacił 31 pracownikom zaległe wynagrodzenie za pracę w grudniu 2010 r. w łącznej kwocie 79.853 zł. Inspektor skierował także nakaz płatniczy, zawierający dziewięć decyzji.

 • Nieprawidłowości w banku

  Kontrolując stan przestrzegania przez pracodawcę niektórych przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy w białostockim oddziale jednego z banków inspektor pracy OIP Białystok stwierdził m.in. nieprawidłowości w wypełnianiu świadectw pracy, wadliwe prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu pracy (nie wykazywano pracy w godzinach nadliczbowych).

 • Śmierć w wykopie

  W marcu br. inspektor pracy OIP Warszawa zakończył czynności kontrolne w przedsiębiorstwie budowlano-handlowym mające na celu ustalenie okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku, któremu uległ pracownik firmy. Do wypadku doszło podczas prac remontowych zabytkowego pałacu oraz budowlanych hotelu w zespole pałacowo-parkowym.

 • Śmiertelna wymiana lemieszy

  W wyniku niewłaściwej organizacji pracy w firmie odlewniczej w L. doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników miał tego dnia wymienić lemiesze mieszarki pobocznicowej typ MP-120. Po sprawdzeniu stanu maszyny zgłosił mistrzowi zmianowemu awarię układu zasilania mieszarki, o czym natychmiast został poinformowany elektryk, który przestąpił do naprawy. W tym czasie pracownik był już wewnątrz mieszarki. Po pewnym czasie elektryk zgłosił mistrzowi zmianowemu sprawność układu zasilania elektrycznego mieszarki i dla demonstracji uruchomił maszynę co doprowadziło do śmierci znajdującego się w jej wnętrzu pracownika.

 • Permanentny brak pensji

  Kontrole w firmie meblarskiej w P. w latach 2010-2011 wykazały zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń. Ponieważ sytuacja powtórzyła się po raz kolejny, inspektor pracy OIP Olsztyn zadecydował o zawiadomieniu prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 § 1 Kodeksu karnego.

 • Śmierć w pociągu służbowym

  Śmiertelnemu wypadkowi przy pracy na skutek porażenia prądem elektrycznym uległ w Warszawie pracownik spółki PKP Intercity S.A. W dniu wypadku poszkodowany wraz z innym pracownikiem przystąpił do naprawy nie działającego ogrzewania w jednym z wagonów pociągu służbowego.

 • Mało fachowy załadunek odpadów

  Do ciężkiego wypadku przy pracy (złamanie nasady bliższej piszczeli lewej nogi i kości nosa), doszło podczas załadunku do metalowego kontenera na odpady bel sprasowanej folii o masie ok. 200 kg. Poszkodowany wykonywał pracę jako pracownik gospodarczy.

 • Za mieszanie w chlebie

  W jedną z majowych niedziel o godz. 22.30 inspektorzy pracy OIP Olsztyn, wraz z funkcjonariuszami komendy powiatowej policji w E., rozpoczęli kontrolę w piekarni w miejscowości S. W zakładzie tym pracę świadczyło siedem osób.

 • Trepy i klapki przyczyną wypadków

  Inspektorzy pracy dokonali w maju br. oceny opracowanego ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przeanalizowali przyczyny wypadków przy pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Z. W ostatnich trzech latach wydarzyły się 44 wypadki przy pracy.

 • Wstrzymana rozbiórka

  Szybkie działanie inspektora pracy zapobiegło wypadkowi, jaki mógł się wydarzyć, w wyniku nieodpowiedzialnych decyzji pracodawcy. Chcąc przyspieszyć wyburzanie budynku w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw w Nowym Sączu pracodawca zastosował spycharko-koparkę, ustawiając ją na stropie na wysokości około ośmiu metrów.

« 12