• RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2012)


 • Bez zabezpieczeń wysoko nad ziemią

  Niepokojący widok ujrzał inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przejeżdżając obok budowy galerii handlowej w miejscowości S. Wysoko nad ziemią, bez żadnych zabezpieczeń przed upadkiem, pracowali robotnicy. Bezzwłoc...

 • Inspektor polecił zatrudnić na etat

  Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu badali zasadność zawarcia umów cywilnoprawnych (zlecenia) w agencjach ochroniarskich. Jak się okazało, taka sama praca wykonywana była przez niektórych pracowników w ram...

 • Wypadek przy prasie hydraulicznej

  Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu skontrolował firmę z siedzibą w O., zajmującą się produkcją narzędzi ogrodniczo-rolniczych. Kontrolę podjęto w związku z ciężkim wypadkiem przy pracy, któremu uległ pracowni...

 • Niebezpieczny wózek widłowy

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przeprowadził w lipcu 2012 r. kontrolę w tartaku w Polnicy, związaną z badaniem przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy. Ofiarą wydarzenia stała się pracownica przedsiębiorstwa,...

 • W maju br. została przeprowadzona kontrola w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Turku, w wyniku której został wydany nakaz zobowiązujący pracodawcę do wypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń...

            ...

 • Bez zabezpieczeń i umowy

  Do poważnego wypadku doszło podczas prac na wysokości na budowie w Sosnowcu. Pracownik, nie posiadający umowy o pracę na piśmie, nie stosował żadnych zabezpieczeń chroniących przed upadkiem. Ponadto, jak wykazała kontrola insp...

 • Wyższa składka za rażące uchybienia

  Wyższa składka za rażące uchybienia PODLASKIE. Skierowaniem wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe...

 • Beztroskie malowanie

  Beztroskie malowanie Na wysokości 6 metrów trzech robotników malowało ścianę budynku nie mając żadnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Doda...

 • Były zlecenia, są etaty

  Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku u przedsiębiorcy, prowadzącego cztery sklepy spożywczo-przemysłowe w L. i okolicy, wykazała iż zatrudniał on czterech sprzedawców w ramach stosunku pracy, a pięciu na podstawie ...

 • Ze słupem energetycznym w domu

  Kontrola inspektora olsztyńskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy na budowie w centrum P., gdzie pracowało sześciu robotników przyniosła natychmiastowe wstrzymanie robót z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem. Inspektor stwi...

 • Trzy ofiary prac w studzience kanalizacyjnej

  Nierozwaga, błędne decyzje i nieznajomość podstawowych przepisów bhp to przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło podczas prac wodno-kanalizacyjnych. W jego wyniku zginęli trzej mężczyźni. Wypadek miał miejs...

 • Ostrożnie szkło!

  Stosowanie ręcznego transportu szkła, którego ładunek wraz z wózkiem wynosił ponad 700 kg oraz brak zabezpieczania przed upadkiem transportowanych tafli, stało się przyczyną ciężkiego uszkodzenia ciała pracownika w zakładzie...

 • Uraz już pierwszego dnia pracy

  Doniesieniem do prokuratury skończyła się kontrola inspektora OIP Olsztyn w spółce zajmującej się oczyszczaniem miasta, w której doszło do wypadku. Jak ustalono, dwaj pracownicy zatrudnieni przy transporcie kontenerów na śmiec...

 • Zbyt nisko, żeby pracować

  Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu nakazał właścicielowi ślusarni w O. zaprzestanie prowadzenia działalności, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pracowników. To piąta taka decyzja poznańskiego OIP w ciągu pierwszych ...

 • Stosowanie ręcznego transportu szkła, którego ładunek wraz z wózkiem wynosił ponad 700 kg oraz brak zabezpieczania przed upadkiem transportowanych tafli, stało się przyczyną ciężkiego uszkodzenia ciała pracownika w ...

  Stosowanie ręcznego transportu szkła, którego ładunek wraz z wózkiem wynosił ponad 700 kg oraz brak zabezpieczania przed upadkiem transportowanych tafli, stało się przyczyną ciężkiego uszkodzenia ciała pracownika w zakładzie...

 • Ciężki wypadek w zakładzie produkcji zniczy

  W przedsiębiorstwie produkującym znicze koło Dubeninek w powiecie gołdapskim doszło 27 czerwca 2012 r. do ciężkiego wypadku 20-letniego pracownika odbywającego w zakładzie staż na podstawie umowy zawartej z urzędem pracy. W zw...

 • Poparzenie gorącym asfaltem

  Poszkodowany dopuszczony został do pracy bez szkolenia wstępnego (instruktażu stanowiskowego) w zakresie bhp. Brak było instrukcji prowadzenia procesu technologicznego podgrzewania asfaltu w kotle oraz instrukcji bhp dotyczącej obs...

 • Sąd ukarał pracodawcę

  Podczas kontroli, przeprowadzanych przez inspektora pracy w firmie obsługi eksportu w Kołczygłowach stwierdzono niewykonanie 13 wydanych uprzednio decyzji nakazowych. Dotyczyły one: wykonania pomiarów środowiska pracy, wyposażenia...

 • Śmiertelna wycinka

  Według ustaleń inspektora, pracownicy wykonywali pracę nie zachowując podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie przestrzegając określonych w zakładzie procedur. Dokonali demontażu przewodów napowietrznej linii energetycznej bez p...

 • Śmierć w paszowozie

  57-letni pracownik gospodarstwa rolnego w Olsztyńskiem zginął w paszowozie. Poszkodowany, łamiąc podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy i wbrew zapisom instrukcji obsługi, wszedł lub wpadł do wnętrza pracującego urządzenia. J...