Pod inspektorską lupą (archiwum 2013)

« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bariery zniesione po kontroli inspekcji

POMORSKIE. Wydawałoby się, że architektoniczne rozwiązania pozwalające osobie na wózku samodzielnie dostać się do urzędu są już w Polsce powszechne. Niestety zdarzają się ciągle miejsca, gdzie do przebudowy musi skłonić zewnętrzna kontrola. Czego dowodem wizyta gdańskiego inspektora w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Po kontroli przeprowadzonej w 2012 r. przez inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w Spółdzielni Mieszkaniowej w S. wydano decyzję dotyczącą zniesienia barier utrudniających osobom niepełnosprawnym dostanie się do siedziby zarządu i biur obsługujących członków spółdzielni. Mimo iż na zmiany trzeba było poczekać do roku 2013 r., zarząd spółdzielni wdrożył wszystkie zalecenia pokontrolne dotyczące likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i przesłał informację o zakończeniu prac do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Wśród istotnych zmian najważniejszą jest wybudowanie specjalnej pochylni z pełnym obarierowaniem, dzięki której osoba na wózku może łatwo wjechać do wnętrza budynku administracji.


 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098