Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2014)


 • Wypadek przed warsztatem samochodowym

  ŁÓDZKIE. Niespełna 18-letni mechanik samochodowy zginął przygnieciony naprawianym pojazdem. Do wypadku doszło w grudniu 2013 r. w przedsiębiorstwie handlowo usługowym, zajmującym się naprawami pojazdów samochodowych.

 • Wyższa składka dla pracodawcy

  OPOLSKIE. Częstochowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował w styczniu br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu o podwyższeniu o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe firmie zajmującej się okryciami dachowymi - usługami remontowo-budowlanymi z siedzibą w K. Wniosek o podwyższenie składki został skierowany przez inspektora pracy w oparciu wyniki kontroli przeprowadzonych na budowach realizowanych przez firmę, które wykazały rażące i powtarzające się naruszenia przepisów z zakresu bhp.

 • Nakaz wstrzymania prac

  PODLASKIE. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób wykonujących prace dekarskie na stromym dachu w S., bez środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania prac

 • Tragedia podczas prac leśnych

  ŁÓDZKIE. Traktorzysta poniósł śmierć podczas rozdrabniania gruntu leśnego pokrytego gałęziami i krzewami. Do wypadku doszło w listopadzie 2013 r. podczas prowadzenia prac przy wycince drzew wraz z ich okrzesywaniem, a następnie dokonywania zrywki i przygotowania terenu pod zalesienie.

 • Wypadek na tokarce

  PODKARPACKIE. Pracownik obsługujący tokarkę do metali w jednym z rzeszowskich przedsiębiorstw uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Doszło do niego na terenie wydziału utrzymania ruchu, gdzie prowadzono m.in. prace naprawcze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie.

 • Bezpośrednie zagrożenia stwierdzone na budowie

  PODLASKIE. W czasie kontroli prac budowlanych prowadzonych na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami i garażami o powierzchni zabudowy ponad 5 tys.m2 w Białymstoku inspektor pracy stwierdził liczne nieprawidłowości w zakresie bhp. Oto najpoważniejsze z nich:

 • Rażąco źle przy pozyskiwaniu drewna

  PODLASKIE. W wyniku drugiej w przeciągu roku kontroli u pracodawcy prowadzącego zakład usług leśnych w jednym powiatów inspektor pracy OIP Białystok skierował do właściwego miejscowo oddziału ZUS wniosek o podwyższenie pracodawcy składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy.

 • Mandat za wykroczenia w zakładzie produkcyjnym

  POMORSKIE. W czasie kontroli przeprowadzonej w zakładzie produkcyjno-handlowym w G. inspektor pracy stwierdził liczne nieprawidłowości. Polegały one na:

 • Nieuczciwy pracodawca naprawił szkody

  POMORSKIE. Inspektor pracy ustalił w wyniku kontroli, że od 6 lipca 13 r. do 14 października 13 r. pracodawca zatrudniał nielegalnie jedną osobę na stanowisku recepcjonistki w hotelu w B - bez potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę oraz bez zgłoszenia jej danych do ubezpieczeń społecznych.

 • Zatrzymanie maszyny i mandat

  WIELKOPOLSKIE. W wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie branży stolarskiej w D., eksploatującej pilarkę tarczową do drewna, stwierdzono że maszyna nie została wyposażona w pełną osłonę przekładni pasowej pod stołem roboczym. Brakowało też układu sterowania, który uniemożliwia samoczynne załączenie urządzenia po zaniku napięcia.

 • Śmiertelne zaniedbania

  LUBUSKIE. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze zakończył kontrolę podjętą w celu zbadania przyczyn i okoliczności śmiertelnego wypadku, który wydarzył się w zakładzie produkującym wyroby z PCV. Lista zastrzeżeń jest bardzo długa.

 • Niebezpieczna wiata

  KUJAWSKO-POMORSKIE. 49 decyzji, w tym 3 wstrzymujące eksploatację maszyn i 3 z rygorem natychmiastowej wykonalności, oraz wystąpienie zawierające 25 wniosków – to skutek kontroli inspektora z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w jednym z zakładów stolarskich, wytwarzającym skrzynie i stelaże drewniane.

 • Zaległości w sanatorium

  Zaległości w sanatorium MAŁOPOLSKIE. Kontrola w sanatorium uzdrowiskowym doprowadziła między innymi do wpłacenia przez pracodawcę niemal 100 tys. złotych zaległości na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Niefrasobliwość przyczyną wypadku

  MAŁOPOLSKIE. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadził kontrolę w fabryce papieru i tektury, zatrudniającej ponad 180 osób. Wcześniej doszło tam do wypadku, któremu uległ pracownik obsługi maszyny papierniczej i urządzeń przetwórczych.

 • Pracodawca zaniżał płace cudzoziemcom

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Kontrola w firmie produkującej meble wykazała nieprzestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Inspektor pracy stwierdził, że kontrolowany pracodawca w okresie kwiecień-listopad 2013 r. powierzył pracę zarobkową 9 obywatelom Ukrainy na innych warunkach niż określone w ich zezwoleniach na pracę, wydanych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

 • Nieprawidłowości w kierowaniu do pracy za granicą

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Kontrola inspektora pracy w agencji pośrednictwa pracy wykazała, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Jazda bez przerwy

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Liczne naruszenia przepisów o czasie pracy, w szczególności dotyczących przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, stwierdził inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas kontroli firmy zajmującej się transportem międzynarodowym.

 • Niewłaściwe umowy

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Kontrola w trzech punktach firmy świadczącej usługi pocztowe na terenie powiatów świeckiego, brodnickiego i grudziądzkiego wykazała wiele naruszeń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach występowania przeważających cech stosunku pracy.

 • Wyziębieni, okradani i mobbingowani

  OPOLSKIE. W trakcie kontroli przeprowadzonej w firmie produkującej podzespoły do samochodów w T. inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu stwierdzili liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy.

 • Karygodne zaniedbania przyczyną wypadku

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W miejscowości K. w grudniu ub. r. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników firmy budowlanej został przysypany ziemią podczas pracy w niezabezpieczonym wykopie. Informację o wypadku inspektor uzyskał dopiero pod koniec stycznia br. od samego poszkodowanego. Zgodził się on na ujawnienie swoich danych podczas kontroli i stwierdził, że pracodawca nie tylko nie zgłosił wypadku do odpowiednich organów, ale także nie sporządził wymaganej dokumentacji powypadkowej.

« 12