Pod inspektorską lupą (archiwum 2014)

« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Wyższa składka dla pracodawcy

OPOLSKIE. Częstochowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował w styczniu br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu o podwyższeniu o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe firmie zajmującej się okryciami dachowymi - usługami remontowo-budowlanymi z siedzibą w K. Wniosek o podwyższenie składki został skierowany przez inspektora pracy w oparciu wyniki kontroli przeprowadzonych na budowach realizowanych przez firmę, które wykazały rażące i powtarzające się naruszenia przepisów z zakresu bhp.

Pracodawca zaniżał płace cudzoziemcom

WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Kontrola w firmie produkującej meble wykazała nieprzestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Inspektor pracy stwierdził, że kontrolowany pracodawca w okresie kwiecień-listopad 2013 r. powierzył pracę zarobkową 9 obywatelom Ukrainy na innych warunkach niż określone w ich zezwoleniach na pracę, wydanych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Karygodne zaniedbania przyczyną wypadku

WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W miejscowości K. w grudniu ub. r. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników firmy budowlanej został przysypany ziemią podczas pracy w niezabezpieczonym wykopie. Informację o wypadku inspektor uzyskał dopiero pod koniec stycznia br. od samego poszkodowanego. Zgodził się on na ujawnienie swoich danych podczas kontroli i stwierdził, że pracodawca nie tylko nie zgłosił wypadku do odpowiednich organów, ale także nie sporządził wymaganej dokumentacji powypadkowej.
« 12


 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner186222