Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2015)


 • Niewinna zabawa – poważny wypadek

  PODKARPACKIE. Brak właściwych zabezpieczeń na wirujących elementach maszyn i niewystarczający nadzór przełożonych sprawiły, że pracownik stracił rękę wskutek żartu kolegów.

 • Czad zabił palacza

  ŚWIĘTOKRZYSKIE. Zły stan techniczny kotłowni, brak odpowiedniej wentylacji i nadzoru doprowadziły do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla pracownika kotłowni znajdującej się na terenie jednego z sanatoriów.

 • Kosztowne zatrudnianie na śmieciówkach

  POMORSKIE. Pracodawca zlekceważył wystąpienia inspektora kwestionujące zawieranie z zatrudnianymi umów zlecenia, gdy świadczyli oni pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Został za to ukarany przez sąd i słono zapłacił.

 • Próba samobójcza przyczyną ciężkiego wypadku

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Na terenie budowy elektrowni gazowo-parowej jeden z pracowników spadł z metalowego rusztowania z wysokości ok. 8 metrów na znajdującego się, na niższym poziomie kolegę. W wyniku tego zdarzenia obaj odnieśli bardzo ciężkie obrażenia.

 • Praca na czarno w wesołym miasteczku

  OPOLSKIE. Ukraińska obsługa lunaparku porzuciła pracę i uciekła gdy inspekcja pracy sprawdzała legalność ich zatrudnienia.

 • Niebezpieczne boisko

  OPOLSKIE. Inspektor pracy nakazał natychmiastowe wstrzymanie zajęć wychowania fizycznego gdy stwierdził, że bramki na boisku nie są przymocowane do podłoża i łatwo można je przewrócić.

 • Zlekceważone azbestowe zagrożenie

  ŚLĄSKIE.Firma usuwająca azbest z elewacji bloku mieszkalnego nie stosowała określonych przepisami wymogów bezpieczeństwa narażając na niebezpieczeństwo pracowników i okolicznych mieszkańców.

 • Czas pracy w ubojni

  ZACHODNIOPOMORSKIE. Pracownicy zakładów mięsnych byli pozbawieni wolnych sobót, mimo iż miesięczne harmonogramy pracy tworzone przez przełożonych nie przewidywały pracy w te dni.

 • Kombajniści narażeni na porażenie

  OPOLSKIE. Żadne przepisy bhp nie regulują zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu mobilnego sprzętu rolniczego pod liniami energetycznymi.

 • Wypadek na drabinie i praca na czarno

  PODKARPACKIE. Brak doświadczenia i szkoleń bhp spowodowały, że młody pracownik pracujący bez umowy o pracę zaczął karierę zawodową od wypadku.

 • Martwe dusze na polu pomidorów

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Grupa nieuczciwych „pośredników” oferowała właścicielom gospodarstw rolnych niezgodne z prawem zatrudnianie pracowników z Ukrainy.

 • Potwierdzenie umów wbrew woli pracowników

  POMORSKIE. Determinacja inspektora doprowadziła do ukarania pracodawcy unikającego zawierania umów o pracę. Byli pracownicy zyskali etaty choć o to nie zabiegali.

 • Prowizorka na wysokości

  PODLASKIE. Interwencja inspektora pracy ochroniła ekipę spawaczy przed upadkiem z wysokiego, niestabilnego rusztowania.

 • W żłobku bez umowy o pracę

  POMORSKIE. Po odbyciu stażu w żłobku bezrobotna zamiast etatu dostała jedynie umowę zlecenia.

 • Śmierć w oczyszczalni ścieków

  LUBUSKIE. Brak wentylacji, miernika służącego do pomiaru stężenia trujących gazów w powietrzu oraz środków ochrony układu oddechowego - to tylko niektóre z przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległo dwóch pracowników. Jeden z poszkodowanych zmarł.

 • Najpierw próba, potem umowa

  WARMIŃSKO - MAZURSKIE. Pracownicy jednej z firm budowlanych przez kilka miesięcy pracowali bez umów i za symboliczne zaliczki.

 • Rok bez umowy

  MAŁOPOLSKIE. Skierowana do pracy bezrobotna przez wiele miesięcy świadczyła pracę bez umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia.

 • Śmierć w zbiorniku przeciwpożarowym

  ŁÓDZKIE. Pracownik firmy ochroniarskiej utonął w czasie obchodu. Do wypadku doszło w miejscu, do którego nie powinien mieć dostępu.

 • Zanik ewidencji po odejściu pracownika

  POMORSKIE. Brak jakichkolwiek danych o przepracowanych godzinach utrudniał byłym zatrudnionym dochodzenie roszczeń.

 • Nadgodziny i dłuższe okresy rozliczeniowe ratują kontrakt

  ŚWIĘTOKRZYSKIE. Gdy pojawiają się dodatkowe zamówienia, firmy zamiast zatrudnić nowych pracowników wolą dołożyć pracy zatrudnianej już załodze. Inspektorzy OIP w Kielcach sprawdzali, czy odbywa się to zgodnie z prawem.

« 123