Pod inspektorską lupą (archiwum 2015)

« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dyrektor odpowie przed sądem

WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W wyniku kontroli w jednym z elbląskich przedsiębiorstw inspektor pracy skierował do Prokuratury Rejonowej w Elblągu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez dyrektora firmy przestępstw. Polegały one na uporczywym naruszaniu praw pracowników poprzez niewypłacanie od 5 miesięcy wynagrodzeń oraz na niezgłoszeniu przez dyrektora - członka zarządu spółki wniosku o jej upadłość, pomimo powstania warunków uzasadniających złożenia takiego wniosku.


 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867