• RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2017)


 • Ani umowy, ani pieniędzy

  POMORSKIE. Do gdańskiego inspektoratu pracy wpłynęła skarga osoby twierdzącej, że od roku pracuje bez żadnej umowy i nie otrzymuje za swoje usługi wynagrodzenia. Domagała się pisemnego zawarcia umowy o pracę z zatrudniającym ją przedsiębiorcą.

 • Śmierć przy ścince

  WARMISKO-MAZURSKIE 23-letnia kobieta, zatrudniona 9 dni wcześniej na stanowisku robotnika leśnego, zginęła w wypadku przy pracy, do którego doszło w lesie koło Węgorzewa. Inspektor pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że ścinka odbywała się z rażącym naruszeniem przepisów bezpieczeństwa pracy – podczas obalania drzewa w strefie zagrożenia przebywali ludzie.

 • Źle pojęty outsourcing

  PODKARPACKIE. Powiązane ze sobą dwa podmioty działające w branży ochrony zdrowia prowadziły kreatywne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu ograniczenia lub uniknięcia zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony.

 • Budowa bez budowlańców

  POMORSKIE. Firma budowlana realizowała zlecone jej inwestycje zatrudniając pracowników tylko na czas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonych na jej budowach.

 • Pożar podczas malowania zbiornika

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Pracownik malujący wnętrze zbiornika uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. W trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych doszło do samozapłonu farby.

 • Niebezpieczna chemia

  PODLASKIE. Do ciężkiego wypadku przy pracy doszło w jednym z zakładów produkcji mleczarskiej w Suwałkach. podczas przygotowywania roztworu myjącego W wypadku poszkodowany został jeden pracownik.

 • Inspektor egzekwuje należne wynagrodzenia

  KUJAWSKO-POMORSKIE. Kontrola w firmie transportowej ujawniła liczne nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 • Uwaga na spadające narzędzia

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE W dniu 5 czerwca 2017 r. podczas prac docieplania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostródzie pracownik został uderzony w głowę przez spadającą z wysokości ok. 8 metrów maszynkę do cięcia terakoty o wadze ok. 7 kg. W wyniku obrażeń czaszki pracownik zmarł w szpitalu po 6 tygodniach od zdarzenia. Poszkodowany nie używał hełmu ochronnego.

 • Siarkowodór zabija bez uprzedzenia

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE W dniu 25 sierpnia br. w jednym z lokalnych zakładów utylizacji odpadów doszło do zbiorowego wypadku przy pracy, w wyniku którego zginęło – zmarło, prawdopodobnie w wyniku zatrucia siarkowodorem lub uduszenia, trzech pracowników. Ze wstępnych ustaleń inspektora pracy z OIP Olsztyn badającego zdarzenie, wynika, że pracownicy weszli do zbiornika z odpadami zwierzęcymi nie stosując jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej.

 • Niebezpieczna praca w lesie

  WARMIŃSKO - MAZURSKIE/ LUBUSKIE. Nieprzestrzeganie procedur, łamanie instrukcji doprowadziły do tragicznych wypadków, w których ucierpieli doświadczeni pracownicy leśni. Wieloletnia praktyka nie zawsze pozwala uniknąć zagrożeń w miejscu pracy.

« »