• RSS
 • Wersja tekstowa

Pod inspektorską lupą (archiwum 2018)


 • Pracownicy ochrony na umowach o dzieło

  POMORSKIE. Agencja ochrony, zawierając z osobami zajmującymi się ochroną mienia umowy o dzieło, zamiast umowy o świadczenie usług, zaniżała minimalną stawkę godzinową i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej przez prawo.

 • Śmiertelny upadek

  ŚWIĘTOKRZYSKIE. Brak indywidualnych i zbiorowych środków skutecznie chroniących przed upadkiem z wysokości doprowadziły do śmierci pracownika układającego poszycie hali targowiskowej.

 • Przysypany pracownik

  WARMŃSKO – MAZUSKIE. Pracujący w nieprawidłowo zabezpieczonym głębokim na 6 metrów wykopie pracownik doznał ciężkich obrażeń po tym, jak został przysypany przez osuwającą się ziemię.

 • Brak bezpieczeństwa kosztuje

  LUBUSKIE. Seria wypadków przy pracy u jednego z pracodawców sprawiła, że inspektor pracy sporządził wniosek do ZUS o podniesienie składki wypadkowej o 100% na najbliższy rok składkowy.

 • Śmiertelne porażenie inkasenta

  LUBUSKIE. Rutynowe czynności polegające na dokonaniu odczytu stanu licznika energii elektrycznej zamontowanego w rozdzielni stacji transformatorowej miały tragiczny finał. Wypadkowi uległa osoba zatrudniona na podstawie pisemnej umowy zlecenia zawartej z agencją pracy tymczasowej.

 • Obywatel Ukrainy zatrudniał rodaków na czarno

  PODKARPACKIE. Wspólna akcja inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliła na ujawnienie grupy cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bez wymaganych środków ochrony.

 • Śmiertelny wypadek podczas naprawy dźwignika

  Brak wymaganych uprawnień pracownika dokonującego konserwacji i naprawy sprzętu oraz nieprzestrzeganie instrukcji doprowadziły to tragedii.

 • Zamiast studiów praca na czarno

  Obywatelka Ukrainy pracowała w hotelu nad Bałtykiem korzystając z ułatwień przewidzianych dla studentów, mimo iż przerwała studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

 • Ciężarna pracownica z Ukrainy pod ochroną

  Inspektorzy pracy z Bydgoszczy pomogli pracownicy z Ukrainy w przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu.

 • Wózek widłowy zamiast rusztowania

  Dwaj pracownicy naprawiający bramę wjazdową do lakierni wypadli z kosza przeznaczonego do transportu detali podnoszonego przez wózek widłowy. Okoliczności wypadku badali inspektorzy pracy z Kielc.

 • Śmierć na dyżurze

  Ponad 300 godzin w miesiącu, jak stwierdzili inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, przepracowywała lekarka, która zmarła w sierpniu 2017 r. podczas pełnionego dyżuru.

 • Cudzoziemcy bez zezwoleń

  POMORSKIE. Kontrole legalności zatrudnienia przeprowadzone w grudniu 2017 r. przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku ujawniły kilkudziesięciu cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych przez lokalnych pracodawców.

 • Wyzysk sklepowy

  OPOLSKIE. Nakazem płacowym na kwotę 20 tys. złotych, 6 tysiącami grzywny i zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw przez pracodawcę zakończyła się kontrola w jednej z sieci sklepów spożywczych.

 • Nieuczciwy lekarz

  PODKARPACKIE. Konsekwentne działanie inspektora pracy doprowadziło do ukarania nieuczciwego lekarza, który mimo braku uprawnień wydawał zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wskazanych w skierowaniach na badania stanowiskach.

 • Brak badań wstępnych przyczyną tragedii

  WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Pracodawca zatrudnił epileptyka bez badań lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownik w trakcie pracy doznał ataku. Upadek spowodowany atakiem choroby doprowadził do śmierci pracownika.

« »