LUBELSKIE.Działania inspektora pracy doprowadziły do wypłacenia kilkudziesięciu pracownikom szpitala wyrównania zaniżonych wynagrodzeń. Część niemedycznego personelu medycznego placówki służby zdrowia zarabiała poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.