• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie mając stażu pracy w służbie bhp, mogę kierować wieloosobową komórką organizacyjną bhp?

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.), pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną który ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien posiadać co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Natomiast do zatrudnienia w jednoosobowej komórce bhp wystarczy ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bhp (§ 4 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia - pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.).