Czy w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel może podjąć pracę zarobkową na innym stanowisku np. dwa razy w tygodniu?

Zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, po przeprowadzonych badaniach, wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia i ma służyć poprawie stanu zdrowia nauczyciela oraz pozwolić mu na odzyskanie zdolności do pracy.

Tak więc w okresie przebywania na takim urlopie nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.

W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel wykonuje jakąkolwiek pracę, dyrektor szkoły odwołuje go z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245