04.03.2016

Czy zwolnienie z art. 188 K.p. mogę wykorzystać tylko w pełnych dniach, czy także w godzinach?

Obecnie zwolnienie z art. 188 Kodeksu pracy udzielane jest w dniach.  Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie przysługuje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner221865
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245