04.03.2016

Z jakich urlopów mogę skorzystać w związku z urodzeniem dziecka?

Z tytułu urodzenia dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik (matka lub ojciec dziecka) może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci, a następnie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, co oznacza, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245